เตรียมเสนอ ครม.จ่ายค่าตอบแทน’อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน’7.5 หมื่นรายทั่ว ปท.

45

รมว.เกษตรฯ เตรียมเสนอ ครม.จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน 7.5 หมื่นราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร (อกม.) ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการเสนอค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และได้ประกาศระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ก.ย.2563 โดยจากนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า การเสนอขอค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับ อกม. โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด อกม.ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้รับเงินในมาตรการเยียวยาตามเป้าหมาย รวมทัง้ให้กำลังใจและเห็ฯคุณค่าในความเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจของ อกม.อย่างหนักมาโดยตลอด

รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่า สำหรับ อกม.เป็นนโยบายสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กระทรวง เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระ และถือว่ามีส่วนสำคัญในการสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงมีภารกิจสำคัญทั้งการช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหา รวมถึงรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน โดยปัจจุบัน อกม.จะมีหมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งประเทศ 75,155 คน ซึ่งเป็นผู้เสียสละที่ไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ

Cr : https://www.isranews.org/article/isranews/92305-isranews-31.html

- Advertisement -