จัดซื้อรถทำอาหาร 90 คัน 405 ล. ปภ. ที่แท้อ้างอิงราคากลาง ‘บ.ผู้ชนะ-คู่เทียบ’ เกี่ยวโยงกัน

53

เปิดไสใน ประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหาร 2 ลอต 90 คัน 405 ล. ปี 2562-2563 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบื้องหลัง อ้างอิงแหล่งที่มาราคากลางจาก 3 ราย ‘ท็อบเบส์ท’ เครืออิทธพร ผู้ชนะ – หจก. ทีไอพี ออโต้พาร์ท – บ.ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ คู่เทียบ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

………………………………

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นตรวจสอบกรณีสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่าการจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ และ การจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัด กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2560-2563 จำนวน 5 โครงการ 392 คัน วงเงิน ประมาณ 2,042 ล้านบาทจาก 7 โครงการที่เอกชนรายเดียวคือ บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และพบว่า แต่ทั้ง 7 โครงการมีผู้เสนอราคา 2 ราย (คู่แข่งเพียงรายเดียว) เมื่อตรวจสอบเชิงลึกย้อนหลังพบว่า บริษัทผู้ชนะ (คู่สัญญา) เกี่ยวโยงกันกับบริษัทผู้ร่วมเสนอราคา (คู่เทียบ) จำนวน 5 โครงการ เช่น มี ‘ผู้รับมอบอำนาจ’คนเดียวกัน ในการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เป็นต้น

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ ใน 7 โครงการ คือ การจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 72 คัน 324 ล้าน และประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 คัน 81,000,000 บาท ที่บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด เป็นผู้ชนะ ในขั้นตอนการประกวดราคานั้น มีการอ้างอิงราคากลาง จากเอกชน 3 ราย ที่มีความเกี่ยวโยงกัน ดังนี้

1.ประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 72 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 324,000,000 บาท ราคาคันละ 4,500,000 บาท มีผู้ร่วมราคา 2 รายคือ 1.บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.พี. ออโต้พาร์ท ผลประกวดราคา บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด เป็นผู้ชนะ ราคา 324 ล้าน ทำสัญญา 28 พ.ค. 2563 (สัญญาเลขที่ 0604/43/2563)

ปภ.โดยนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดี ในฐานะประธานกรรมการ อ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จาก ราคาที่เคยจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562 สัญญาเลขที่ มท.0604/83/2562 ลงวันที่ 27 ก.ย.2562 (อ้างอิงราคากลางจากการจัดซื้อก่อนหน้านี้-สำนักข่าวอิศรา) ดูเอกสาร

picooouhy9 27 63

2.ประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 88,680,000.06 บาท มีผู้ร่วมเสนอราคา 2 รยคือ 1.บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด 2. บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผลประกวดราคา บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด เป็นผู้ชนะ ราคา 81 ล้านบาท ทำสัญญาวันที่ 27 ก.ย. 2562 ( สัญญาเลขที่ มท 0604/83/2562 )

picooouhy339 27 63

ในการประกวดราคาครั้งนี้ อ้างอิงราคารากลางจากเอกชน 3 ราย คือ บริษัท ท็อบเบส์ท จำกัด หจก. ทีไอพี ออโต้พาร์ท และ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ดูเอกสาร)

pictkwsssa9 27 63

เท่ากับ การจัดซื้อโครงการนี้ปีงบประมาณ 2562 เป็นที่มาของราคากลาง โครงการจัดซื้อปีงบประมาณ 2563

บริษัท ท็อบเบส์ท จำกัด ผู้ชนะ หจก. ทีไอพี ออโต้พาร์ท (ผู้ร่วมเสนอราคา-คู่เทียบ ปี 2563) และ บริษัท ยูนิเทค แอสโซซิเอทส์ จำกัด (ผู้ร่วมเสนอราคา-คู่เทียบปี 2562)

สำนักข่าวอิศรา รายงานก่อนหน้านี้แล้วว่า เอกชนทั้ง 3 รายมีความเชื่อมโยงกัน ตามลิงก์แนบ  ( INFO : เปิดผังความเชื่อมโยง บ.ท็อปเบส์ท – บ.คู่เทียบ จัดซื้อ รถ ปภ. 392 คัน 2 พันล้าน, บ.ยูนิเทคฯ‘คู่เทียบ’จัดซื้อรถ ปภ. 629 ล. ปี 61-62 ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ คนเดียว ‘ท็อปเบส์ท’, ขมวด 3 ปม จัดซื้อรถ 232 คัน 1.1 พันล. ปภ. ‘บ.คู่สัญญา-คู่เทียบ’ เกี่ยวโยงกันอย่างไร?)

picooouhy345639 27 63

cr:https://www.isranews.org/article/isranews/92299-report-11.html

- Advertisement -