ขอบคุณสื่อให้ข้อมูล! เลขาฯ ป.ป.ท.สั่งลุยสอบแข่งงานธงฟ้าโควิดแล้ว

31

ประเด็นธงฟ้าโควิดคืบหน้า! พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาฯ ป.ป.ท. เผยสั่งการจนท.ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องขอข้อมูลใช้ประกอบการตรวจสอบแล้ว ระบุหากพบทำไม่ถูกต้องส่อไปในทางทุจริตส่งเรื่อง ป.ป.ช.ต่อ ขอบคุณสื่อมวลชน แจ้งข้อมูลให้ได้รับรู้

สืบเนื่องจากสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) นำเสนอข่าวประเด็นตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรัฐดำเนินงานจัดประกวดราคาโครงการธงฟ้าที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของกรมการค้าภายใน จำนวน 4 สัญญา ในช่วงเดือน มี.ค.2563-เม.ย.2563 รวมวงเงินว่าจ้าง 32,330,000 บาท ซึ่งปรากฎชื่อ บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด เพียงรายเดียวเข้ามาเป็นคู่สัญญาจัดงาน

โดยการตรวจสอบพบว่าการประกวดราคางานสัญญาที่ 2 จ้างจัดโครงการธงฟ้าป้องกัน COVID-19 วงเงิน 4,990,000 บาท บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด “ผู้ชนะ” และ บริษัท จันทร์ 29 จำกัด “คู่เทียบ” ที่ยื่นซองเสนอราคางาน อาจจะมีความเชื่อมโยงกัน ผ่านอีเมล ที่ขอใช้ในการรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ในนามนิติบุคคล เบอร์มือถือ ผู้รับมอบอำนาจคนเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น บริษัท เวิร์ค แอท มีเดีย จำกัด ยังปรากฎชื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้กับ บริษัท จันทร์ 29 จำกัด ด้วย

ล่าสุด พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา ว่า ในวันที่ 21 ก.ย.2563 นี้ ป.ป.ท.จะทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลใช้ประกอบการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นทางการ

“ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจในเบื้องต้น ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกหลายเรื่องว่า มีการดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหน โดยขณะนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเรื่องนี้มีมูลความผิดหรือไม่ และขอใช้เวลาตรวจสอบรายละเอียดก่อน ทั้งนี้หากพบว่าทำไม่ถูกต้องและส่อไปในทางทุจริต ป.ป.ท.ก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณา ส่วนจากนั้นก็เป็นดุลพินิจของ ป.ป.ช.ว่าจะรับไว้ดำเนินการเองหรือจะมอบหมาย ป.ป.ท.ตรวจสอบต่อไปก็ได้”

พ.ต.ท.วันนพ ยังกล่าวด้วยว่า ว่า “เรื่องนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชน ที่แจ้งให้เราได้รับรู้ข้อมูล ซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้สั่งดำเนินการตรวจสอบทันที ดังนั้น หากประเด็นไหนที่สื่อหรือประชาชนสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งมายัง ป.ป.ท.ให้ดำเนินการตรวจสอบได้ทุกเรื่อง ไม่ต้องห่วง”

ทั้งนี้ เกี่ยวกับข้อมูลตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณรัฐดำเนินงานจัดประกวดราคาโครงการธงฟ้าที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของกรมการค้าภายใน นั้น ล่าสุด มีรายงานว่า นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้แล้วเช่นกัน

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92119-news03-54.html

- Advertisement -