ใครเป็นใคร? เปิดตัว 7 เอกชนคู่สัญญา ทบ.จัดซื้อเสื้อยืดคอวี-ยุทธภัณฑ์ 971 ล.

398

ใครเป็นใคร? เปิดตัว 7 เอกชนคู่สัญญากองทัพบก ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสื้อยืดคอวี-ยุทธภัณฑ์ 68 รายการ 971 ล้าน พบ ‘ไทยทูเวย์ แฟบริค’ ได้มากสุด 28 รายการ 627 ล.

การจัดซื้อโครงการจัดหายุทธภัณฑ์และอาภรณ์ภัณฑ์ สายพลาธิการ กองทัพบก กำลังเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ ภายหลังนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่เป็นผู้เปิดประเด็นอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เรียกงบส่วนนี้ว่า ‘งบจัดซื้อเครื่องแต่งกายให้ทหารเกณฑ์’ ตั้งข้อสังเกตว่า อาจใช้งบประมาณที่สูงเกินจริง เพราะเมื่อเทียบกับราคาร้านค้าออนไลน์มีราคาถูกกว่าครึ่ง ?

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานแล้วว่า ตามฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างปี 2543-2563 หรือ 20 ปีที่ผ่านมา กองทัพบกใช้งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหายุทธภัณฑ์และอาภรณ์ภัณฑ์ สายพลาธิการ เช่น การจัดซื้อเสื้อคอวี ซื้อกางเกงขาสั้นลำลอง ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ถุงเท้าต้านแบคทีเรีย กางเกงใน เป็นต้น เป็นวงเงินรวมอย่างน้อย 2,130,056,853 หรือราว 2.1 พันล้านบาทเศษ

เบื้องต้นมาดูในส่วนของการจัดซื้อเสื้อยืดคอวีกันบ้าง ?

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า ระหว่างปี 2543-2563 กองทัพบกจัดซื้อเสื้อคอวี และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องแบบสนาม กองทัพบกว่าจ้างเอกชนทำสัญญาไปแล้วอย่างน้อย 63 รายการ (เท่าที่ตรวจสอบพบ) รวมวงเงินอย่างน้อย 971,181,744 บาท

โดยปรากฏชื่อเอกชนอย่างน้อย 7 ราย (เท่าที่ตรวจสอบพบ) เป็นคู่สัญญากับกองทัพบก ได้แก่

1.บริษัท อี.เอ็ม.เอส เท็กซ์ไทล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 12 รายการ รวมวงเงิน 81,599,977 บาท

บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2535 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 ซอยพระราม 2 ซอย 28 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. แจ้งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม ปรากฏชื่อนายพงษ์ธัช สุรพันธเวทย์ และนางกิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุล เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 918,671 บาท รายจ่ายรวม 400,101 บาท กำไรสุทธิ 518,570 บาท

2.บริษัท ไทยทูเวย์ แฟบริค จำกัด เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 28 รายการ รวมวงเงิน 627,647,200 บาท

บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2524 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 50/103, 50/104, 50/106 ม.1 ซอยจอมทอง 13 ถ.จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. แจ้งประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า ทอผ้า และทอถุงเท้า ปรากฏชื่อ นายเรืองยศ อาริยะเรืองกิจ นางพัชรินทร์ อาริยะเรืองกิจ และนายเอกวัฒน์ อาริยะเรืองกิจ เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 561,891,390 บาท รายจ่ายรวม 503,657,390 บาท เสียภาษีเงินได้ 7,356,566 บาท กำไรสุทธิ 50,143,059 บาท

3.หจก.นำพลอินเตอร์เทรด เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 9 รายการ รวมวงเงิน 117,754,619 บาท

หจก.แห่งนี้ปัจจุบันแปรสภาพเป็นบริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2557 ทุนปัจจุบัน 50 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ตั้งอยู่ที่ 90/1-4 ถ.พระร่วง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ปรากฏชื่อนายสมศักดิ์ ตันติมาสกุล เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 312,095,336 บาท รายจ่ายรวม 296,003,764 บาท เสียภาษีเงินได้ 3,095,612 บาท กำไรสุทธิ 11,789,984 บาท

4.หจก.เอส.พี.รุ่งเรืองทรัพย์ (1999) เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 1 รายการ รวมวงเงิน 12,213,257 บาท

หจก.แห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2542 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ 58/11 ม.3 ต.บ้างฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ปรากฏชื่อนายพีรยสถ์ อารีพงษ์ และ น.ส.สมปอง กล่ำอินทร์ เป็นหุ้นส่วน มีนายพีรยสถ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2551 แจ้งรายได้รวม 35,789,605 บาท รายจ่ายรวม 35,263,189 บาท เสียภาษีเงินได้ 194,183 บาท กำไรสุทธิ 332,231 บาท

5.บริษัท สไปซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 1 รายการ รวมวงเงิน 9,108,000 บาท

บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2542 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องยุธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการทหาร ตั้งอยู่ที่ 442 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. ปรากฏชื่อนางศิรินุช เพิ่มพานิช และนายปรัชญา เพิ่มพานิช

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 667,603 บาท รายจ่ายรวม 2,165,739 บาท ขาดทุนสุทธิ 1,584,568 บาท

6.บริษัท จริยา ดีไซน์ จำกัด เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 1 รายการ รวมวงเงิน 1,433,520 บาท

บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2555 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ส่วนประกอบทุกประเภท ตั้งอยู่ที่ 3/1 ซ.บางพรม 48 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. ปรากฏชื่อนายธีรวัฒน์ จริยาวุฒิพงศ์ นางลภัสนันท์ จริยาวุฒิพงศ์ และนางกรณ์ทณีฐ์ ธนสารศิลป์

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 1,397,391 บาท รายจ่ายรวม 1,073,132 บาท เสียภาษีเงินได้ 11,817 บาท กำไรสุทธิ 312,440 บาท

7.บริษัท บอน บอน แอพพาเรล จำกัด เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 1 รายการ รวมวงเงิน 1,383,342 บาท

บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตั้งอยู่ที่ 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 ซอยพระราม 2 ซอย 28 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. ปรากฏชื่อนางกิตินันท์ เอื้อวัฒนะสกุล และนายพงษ์ธัช สุรพันธเวทย์ เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 118,316,519 บาท รายจ่ายรวม 109,181,336 บาท เสียภาษีเงินได้ 1,861,169 บาท กำไรสุทธิ 7,270,919 บาท

ทั้งหมดคือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอกชนที่เคยเป็นคู่สัญญากับกองทัพบกในการจัดซื้อเสื้อยืดคอวี และยุทธภัณฑ์

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากรณีข้างต้นยังไม่มีการถูกร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ?

Credit ภาพประกอบเสื้อยืดจาก https://cf.shopee.co.th

Credit ภาพทหารเกณฑ์จาก https://4.bp.blogspot.com/

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/92129-isranews-92.html

- Advertisement -