คณะทำงานวัดเขาพระทอง ขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมบุญร่วมกุศลงานพิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษกพระพุทธรูป “พระพุทธสุวรรณศรีวิชัย”

222

ทางคณะทำงานวัดเขาพระทอง ขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันว่า “ทุกท่านจงภูมิใจเถิด” ที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลในงานพิธีเทวาภิเษก และพุทธาภิเษกในครั้งนี้

พระพุทธรูป “พระพุทธสุวรรณศรีวิชัย” (หลวงพ่อเกศแหลม) เป็นพระพุทธรูป “ปางมารวิชัย” ปางปราบมาร เท่าที่ข้าพเจ้าจำความได้ จากเหล่าครูบาอาจารย์ เหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ บอกเล่ากล่าวกันเอาไว้ว่า พระพุทธรูปปางมารวิชัย(ปางปราบมาร) นั้น ใครหรือเหล่าคณะใดที่คิดจะจัดสร้างพระพุทธรูปปางนี้ ต้องจำเอาไว้ให้ดีว่า เป็นปางที่จัดสร้างได้ยากที่สุด แรงที่สุด และถ้าสามารถจัดสร้างได้สำเร็จ ผู้ที่ร่วมบุญกุศลในการจัดสร้างพระพุทธรูปปางปราบมารทุกคน จะได้รับบารมีมหาศาล ก่ออานิสงค์ส่งผลอย่างแรงกล้าสู่ผู้ปราถนาจิตร่วมกัน ผลที่ส่งคือ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแอบแฝง ที่ติดตัว ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงที่กำลังเข้ามาข้องเกี่ยวหรือกระทบแล้ว ให้อันตรธานหายไป พระเลือกคน “คนไม่ได้เลือกพระ” ผู้ที่จะครอบครองพระปางมารวิชัย(ปางปราบมาร) ได้นั้น ต้องเป็นคนดี หรือพยายามปฎิบัติความดี หรือกำลังจะถูกสิ่งชั่วร้ายแอบแฝงกระทำให้ความดีในตัวตนเสื่อมถอย

ข้าพเจ้ากล้าบอกกล่าวเพราะนี่คือเรื่องจริงที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดบอกต่อกันมา เหล่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกสานส่งต่อให้ลูกหลานได้รับฟังมาแต่อดีต

ข้าพเจ้าตั้งใจจะบอกกล่าวสิ่งเหล่านี้ให้ทุกท่านได้รับรู้เมื่อผ่านพ้นพิธีพุทธาภิเษกไปแล้ว เพราะข้าพเจ้ารู้ดีและมีความเชื่อถือในเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้ยินมา จนมาเจอกับตัวข้าพเจ้าเองเมื่อได้ร่วมบุญจัดสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธสุวรรณศรีวิชัย” (พระยอดเกศแหลม) พระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางปราบมาร ซึ่งคนโบราณผู้เคยผ่านประสบการณ์ได้บอกกล่าวเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยน และข้าพเจ้าขอบอกกล่าวทุกๆท่านให้ได้รับทราบโดยทั่วกันอีกว่า นี่คือการจัดสร้างพระพุทธรูปครั้งที่สองในประวัติศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช เราช่วยนครศรีธรรมราชในความทรงจำปีพุทธศักราช2517 ในหลวงรัชกาลที่9เคยเสด็จร่วมพิธีเททองพระพุทธสิหิงค์ที่วัดพระมหาธาตุ หลังจากนั้นมา

นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

- Advertisement -