ทรัพย์สิน 2 อธิการบดี‘ศิโรจน์’ม.สวนดุสิต 123 ล.-‘วัชรินทร์’ม.บูรพา 39 ล.

358
(นายวัชรินทร์ กาสลัก, ภาพจาก : https://www.buu.ac.th/)

เปิดทรัพย์สิน 2 อธิการบดีเข้ารับตำแหน่ง ‘ศิโรจน์ ผลพันธิน’ อธิการบดี ม.สวนดุสิต อีกสมัย สมบัติรวม 123.3 ล้าน ‘ภริยา’ ครอบครองทองคำแท่งหนัก 127 บาท มูลค่า 3.1 ล้าน เครื่องเพชรอื้อ – ‘วัชรินทร์ กาสลัก’ อธิการบดี ม.บูรพา ป้ายแดง 39 ล้าน ‘คู่สมรส’ ถือครองที่ดิน-ปลูกบ้านบน ภ.บ.ท.5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ เข้าดำรงตำแหน่งอย่างน้อย 2 ราย ได้แก่ นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายวัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(นายศิโรจน์ ผลพันทิน, ภาพจาก : https://obs.line-scdn.net/)

นายศิโรจน์ ผลพันธิน แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2563 ระบุว่ามีทรัพย์สิน 86,794,244 บาท ได้แก่ เงินฝาก 70,014,244 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6 ล้านบาท ยานพาหนะ (มีรถยนต์ 1 คันเพิ่งได้มาเมื่อปี 2562 มูลค่า 3 ล้านบาท) รวม 8.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,280,000 บาท มีหนี้สิน 39,888 บาท

มีรายได้ (ไม่ระบุว่าต่อปี หรือระหว่างดำรงตำแหน่ง) 6,734,677 บาท เป็นเงินเดือน 2,521,800 บาท เงินบำนาญ 524,877 บาท ค่าตอบแทนตำแหน่ง 3.6 แสนบาท ค่าตอบแทนโครงการพิเศษ 2,728,000 บาท ค่าสอน/วิทยากร/เบี้ยประชุม 6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,596,397 บาท เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 9.4 แสนบาท ค่าเบี้ยประกัน 356,397 บาท เงินบริจาค 3 แสนบาท

ส่วนนางโรจนา ผลพันธิน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 36,591,905 บาท ได้แก่ เงินฝาก 22,584,905 บาท เงินลงทุน 4,019,000 บาท ที่ดิน 2,413,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,575,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 9.7 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 7.2 แสนบาท เงินบริจาค 2.5 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 123,386,150 บาท มีหนี้สิน 39,888 บาท

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นางโรจนา แจ้งถือครองทองคำแท่ง 127 บาท ระหว่างปี 2548-2553 รวมมูลค่า 3,175,000 บาท และมีเครื่องเพชร แหวนเพชร กำไลข้อมือเพชร ต่างหูเพชร อีกจำนวนหนึ่ง

ก่อนหน้านี้นายศิโรจน์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 แจ้งมีทรัพย์สินรวม 117,228,402 บาท มีหนี้สินรวม 15,593 บาท เท่ากับว่า นายศิโรจน์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,157,748 บาท มีหนี้สินลดลงเล็กน้อย

สำหรับนายศิโรจน์ เคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวม 2 สมัย (ระหว่างปี 2559-2563) เคยเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ชื่อเดิม ระหว่างปี 2547-2555) และเคยเป็นอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ระหว่างปี 2559-2562)

(นายวัชรินทร์ กาสลัก, ภาพจาก : https://www.buu.ac.th/)

นายวัชรินทร์ กาสลัก แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 ระบุมีทรัพย์สิน 4,311,331 บาท ได้แก่ เงินฝาก 94,446 บาท เงินลงทุน 443,884 บาท ยานพาหนะ 7 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 3,073,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,430,099 บาท เป็นเงินเดือน 2,420,354 บาท และค่าลิขสิทธิ์ 2,745 บาท มีรายจ่ายรวม 1,508,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.5 ล้านบาท เงินบริจาค 8,000 บาท

ส่วนนางปิยะวรรณ กาสลัก คู่สมรส มีทรัพย์สิน 34,789,689 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,884,289 บาท เงินลงทุน 110,400 บาท ที่ดิน 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 28 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น 1,495,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 1,337,100 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 4.2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 ล้านบาท ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน 3 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 39,101,020 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางปิยะวรรณ แจ้งถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 ตั้งอยู่ ม.8 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 6 ไร่ 45 ตารางวา มูลค่า 3 ล้านบาท ขณะที่โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ภายในที่ดิน ภ.บ.ท.5 เช่นเดียวกัน ระบุได้มาเมื่อปี 2550 มูลค่า 28 ล้านบาท

สำหรับนายวัชรินทร์ เคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และเคยรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างปี 2562-2563

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91923-isranews-407.html

- Advertisement -