(คลิป) นายก อบต.รวมพลบุกถึง กรม สถ.ขอให้ยุบกรมฯ

29

นายกอบต.รวมพลบุกถึงกรมสถ.ขอให้ยุบกรมหากไม่สามารถส่งเสริมท้องถิ่นได้ดังชื่อกรม…ท้องที่ให้ 15,000 ท้องถิ่นให้ 5,000 (กรณีการจ้างคนช่วยงานตำแหน่งนักบริบาลที่ให้อปท.จ้าง เดือนละ 5,000 บาท แต่รัฐบาลให้อำเภอผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านจ้างคนจบป.ตรีสำรวจข้อมูลได้ 15,000 บาท/เดือน)

Credit : โจ๋ เรนเจอร์

- Advertisement -