(คลิป) สแกนพฤติกรรม อปท.แห่ใช้งบอุปกรณ์กันโควิด

23

สำนักข่าวอิศรา รายงานในช่วงต้นปี 2563 กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รับทราบถึงการยกเว้นเงื่อนไขในการใช้เงินสะสมท้องถิ่น เพื่อเปิดทางให้แต่ละพื้นที่นำงบประมาณไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด จึงนำไปสู่การตรวจสอบการใช้งบประมาณดังกล่าว และทำให้พบว่า บางพื้นที่มีพฤติการณ์ในการใช้งบประมาณส่วนนี้ส่อไปในทางทุจริต

Credit : https://www.isranews.org/article/main-issue/91668-clip-11.html

- Advertisement -