ไม่เปิดความเห็นผู้ว่าการฯ-งบเบิกจ่าย! ททท.ส่งเอกสารโครงการปลูกป่า’ฌอน’ให้’อิศรา’แล้ว

20

ททท.ส่งมอบเอกสารข้อมูลโครงการจัดงานปลูกป่าที่ ‘ฌอน’ เข้าร่วม หลัง ‘อิศรา’ ยื่นใช้สิทธิ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แต่ไม่เปิดเผยความเห็นผู้ว่าการฯ-เอกสารการส่งมอบเบิกจ่ายโครงการ เนื่องจาก บ.บรอดมายด์ฯ ยังมิได้นำส่ง

จากกรณี สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ติดตามตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐในการจัดงานปลูกป่า ที่มีชื่อว่า “Climate Festival@North พลัง เหนือ ธรรมชาติ” ที่มีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้งบสนับสนุน โดยมีการเชิญนายฌอน บูรณะหิรัญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือ ‘ไลฟ์โค้ช’ มาร่วมงานด้วย ก่อนจะเกิดกรณีดราม่าการกล่าวชื่นชม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่าเป็น ‘ผู้ใหญ่น่ารัก’ และประเด็นเรื่องการเปิดรับเงินบริจาคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรณีการใช้งบประมาณสนับสนุนการจัดงานปลูกป่าClimate Festival@North ; จาก ททท. รวมถึงเอกสารหลักฐานการว่าจ้างงาน โครงการ CSR Holiday Trip&Treat ที่ บริษัท บรอดมายด์ จำกัด ได้รับว่าจ้างงานจาก ททท.ด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักข่าวอิศราได้รับข้อมูลจาก ททท.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว โดยเอกสารตอบกลับจาก ททท. ระบุสาระสำคัญตอนหนึ่งถึงการพิจารณาเอกสารว่าส่วนใดเปิดเผยได้ ส่วนใดเปิดเผยไม่ได้ มีรายละเอียดดังนี้

1.ข้อมูลข่าวสารที่ ททท.เปิดเผยให้สถาบันอิศราฯ ได้แก่

1.1 เอกสารเกี่ยวกับการจัดจ้างและได้งานโครงการ CSR Holiday Trip & Treat เป็นข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ตามมาตรา 9 ( 8 ) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1.2 เอกสารการร่วมจัดกิจกรรมโครงการ Climate Festival@North เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถร้องขอต่อ ททท.ได้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25401.3 รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมทั้งสองโครงการ เป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถร้องขอต่อ ททท.ได้ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2.ข้อมูลข่าวสารที่ ททท.ไม่เปิดเผยให้สถาบันอิศราฯ ได้แก่

2.1 ลายมือชื่อประกอบชื่อของบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ประวัติส่วนตัว เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลจึงต้องปกปิด เพราะการเปิดเผยทำให้กระทบสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีชื่อในเอกสารดังกล่าว ตามมาตรา 15 (5) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

2.2 ความเห็นของผู้ว่าการ ททท.และความเห็นของผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการด้านตลาดในประเทศ ททท.เป็นข้อมูลที่เป็นความเห็นภายในองค์กรจึงต้องปกปิด เพราะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์และไม่มีผลโดยตรงต่อเอกชนแต่อย่างใด ตามมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

3.เอกสารการส่งมอบและเบิกจ่ายโครงการ Climate Festival@North เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้นำส่งให้แก่ ททท.จึงยังไม่สามารถเปิดเผยให้ได้

หนังสือดังกล่าวระบุตอนท้ายด้วยว่า คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อ 2 นั้น สถาบันอิศราฯ สามารถอุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงนามโดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายฌอน จาก ryt9

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91685-aptdfv209.html

- Advertisement -