สธ.ยันพบ 3สารพิษในผักผลไม้ กำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง

54

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจผัก-ผลไม้สด 154 ตัวอย่าง จากตลาด 41 จว.พบสาร “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” ตกค้างในใบบัวบก คะน้า กะหล่ำปลี ส้ม องุ่น พริกขี้หนู ผักกาดขาว ฯลฯ ยันเฝ้าระวังทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อเนื่อง

หลังจากมีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อระบุว่า งานวิจัยเกี่ยวกับการตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืชในซีรั่มมารดาและขี้เทาทารกแรกเกิด ภายใต้การนำของ ศ.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลเท็จ และล่าสุดมีความพยายามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการแบนสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส นั้น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบต่อพฤติกรรมประสาทของเด็กทารกจากการขาดไอโอดีน และการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช” ของ ศ.พรพิมล และคณะ พบว่า 1.ตรวจพบสารพาราควอตและออร์แกโนฟอสเฟตในเลือด ปัสสาวะ และน้ำนมของหญิงคลอดบุตร 2.ตรวจพบสารพาราควอต และออร์แกโนฟอสเฟตในเลือดจากสายสะดือและขี้เทาของเด็กทารก และตรวจพบความผิดปกติทางระบบประสาทของเด็กทารกเหล่านี้

“จากผลการศึกษานี้ บ่งบอกถึงผลกระทบของการใช้พาราควอต และออร์แกโนฟอสเฟตต่อหญิงตั้งครรภ์และเด็กทารกอย่างชัดเจน ซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบสารตกค้างในผักและผลไม้สด โดยจัดระบบเฝ้าระวังสารตกค้างในผักและผลไม้สดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง พร้อมส่งข้อมูลต่อให้กับกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ.” รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

นพ.สมฤกษ์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้สุ่มตัวอย่างผักและผลไม้สดจากตลาดใน 41 จังหวัด จำนวน 154 ตัวอย่าง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563 พบว่า มีสารคลอร์ไพริฟอสตกค้างในตัวอย่างผักผลไม้สด 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13 ผักผลไม้ที่พบ ได้แก่ ใบบัวบก คะน้า กะหล่ำปลี ส้ม องุ่น ฝรั่ง มะยงชิด และพบไกลโฟเซตตกค้างในตัวอย่างผักผลไม้สด จำนวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4 ผักผลไม้ที่พบ ได้แก่ พริกขี้หนู ผักกาดขาว ผักแพว โหระพา ส้ม องุ่น

“และในเดือนพฤษภาคม ได้สุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเมล็ดแห้งและธัญพืช ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวบาเลย์ ข้าวสาลี และแป้งข้าวสาลี จำนวน 12 ตัวอย่าง พบว่ามีการตกค้างไกลโฟเซตในตัวอย่างถั่วเหลือง 4 ตัวอย่าง” นพ.สมฤกษ์ กล่าวและว่า จากผลการตรวจพบคลอร์ไพริฟอสและไกลโฟเซตในผัก ผลไม้สด และธัญพืช แม้จะมีประกาศให้มีการยกเลิกการใช้คลอร์ไพริฟอสและพาราควอต และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตแล้ว แต่เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน กรมวิทยาศาสตร์ฯ จะเฝ้าระวังการปนเปื้อนทั้ง 3 สาร อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไป

Credit : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2331387

 

- Advertisement -