ทรัพย์สิน 76 ล.‘ฐากร’พ้นเลขาฯ กสทช. ถอยรถให้บุตร 5.5 ล.-ค่าปรับทุนการศึกษาลูก 6.6 ล.

44

ทรัพย์สิน 76 ล้าน ‘ฐากร ตัณฑสิทธิ์’ พ้นเก้าอี้เลขาฯ กสทช. ถอยรถให้ลูก 5.5 ล้าน แต่จ่ายค่าปรับการศึกษาให้ลูก 6.6 ล้าน ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน 3 ปี 13 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายของนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เนื่องจากลาออก โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563

นายฐากร แจ้งมีทรัพย์สิน 52,006,791 บาท เป็นเงินสด 293,000 บาท เงินฝาก 15,672,798 บาท เงินลงทุน 4,495,993 บาท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25,390,000 บาท รถยนต์ 4.7 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1,455,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 3 ปี 54,435,132 บาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน (ปี 2560-มิ.ย. 2563) 13 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 610,624 บาท ขายคืนหน่วยลงทุน 1,130,656 บาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3,276,850 บาท ขายที่ดิน/บ้านพร้อมที่ดิน 26.9 ล้านบาท รับเงินจากคู่สมรส 1.1 ล้านบาท รับเงินกู้ 8,417,000 บาท

มีรายจ่ายรวม 47,774,805 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว/ส่วนตัว 4,610,000 บาท ชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 10,217,567 บาท สนับสนุนการศึกษาบุตร 2,576,000 บาท ซื้อบ้านที่ดิน 12,717,000 บาท ซื้อหน่วยลงทุน 1,950,000 บาท ซื้อเครื่องประดับ 1,190,000 บาท ซื้อรถยนต์/ซื้อรถยนต์ให้บุตร 5,570,000 บาท เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1,651,238 บาท ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 2.5 แสนบาท ค่าปรับทุนการศึกษาบุตร 5.1 ล้านบาท เงินบริจาค 1,943,000 บาท

ส่วนนางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 24,721,123 บาท เป็นเงินสด 17,000 บาท เงินฝาก 2,289,123 บาท ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 21 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 1,415,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวม 5,572,102 บาท ได้แก่ เงินเดือน/ค่าตอบแทน 876,900 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 22,814 บาท ขายที่ดิน/บ้านพร้อมที่ดิน 2.6 ล้านบาท เงินฌาปนกิจศพ 912,388 บาท รับเงินจากคู่สมรส 1,160,000 บาท ค่าใช้จ่ายครอบครัว/ส่วนตัว 2,360,000 บาท ซื้อเครื่องประดับ 4.8 แสนบาท ค่าปรับทุนการศึกษาบุตร 1,587,306 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 76,727,915 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายฐากร แจ้งมีพระบูชา 50 องค์ และพระเครื่อง 11 องค์ ได้มาประมาณปี 2531-2563 ระบุว่า ประเมินค่ามิได้

PIC ทรัพย์สินฐากรพ้นเลขากสทช 1

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายฐากร กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 77,343,460 บาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่าทรัพย์สินนายฐากรลดลงเพียงเล็กน้อย (อ่านประกอบ : โชว์ทรัพย์สิน 77 ล.‘ฐากร ตัณฑสิทธิ์’เลขาธิการ กสทช.-รายได้รวม 3 ปี 52 ล.)

สำหรับประวัติการทำงานของนายฐากร เป็นลูกหม้อของสำนักงาน กสทช. โดยปี 2548-2549 เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปี 2549-2552 เป็นรองเลขาธิการ กทช. ปี 2552-2553 รักษาการตำแหน่งเลขาธิการ กทช. ปี 2553-2555 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช. ปี 2555 ต่อมาเมื่อกลางปี 2563 นายฐากรแจ้งลาออกจากการเป็นเลขาธิการ กสทช. โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2563 ส่วนนางพรพาณี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Cr: https://www.isranews.org/article/isranews/91651-israndfews-386.html

- Advertisement -