ปี 63 ป.ป.ช.มีคดีค้าง1.4 หมื่นเรื่อง ชี้มูลแล้ว 553 คดี-ยันปี 64 เปิดข้อมูลมากขึ้น

13

เผยสถิติปีงบประมาณ 63 สำนักงาน ป.ป.ช. รับเรื่องร้องเรียนกว่า 3,949 เรื่อง รวมเรื่องคงค้างกว่า 1.4 หมื่นคดี ดำเนินการชี้มูลผิดแล้ว 553 เรื่อง ‘พล.ต.อ.วัชรพล’ ยันปี 64 เตรียมเปิดข้อมูลเรื่องไต่สวนมากขึ้น เผยพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนใหม่ ทำให้เกิดความรวดเร็ว-มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักข่าวอิศราร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบสื่อมวลชนระดับบรรณาธิการ/สื่อมวลชนอาวุโส โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมด้วย

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า เมื่อปี 2562 เป็นต้นมา สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาระบบรับคำร้องเรียนกล่าวหา ดังนั้นการที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไป กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนในชั้นตรวจรับคำกล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ช. เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ป.ป.ช. โดยในช่วงที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเข้มข้นขึ้นหากเทียบระหว่างปี 2560-2562 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณงานประสบความสำเร็จในการดำเนินการเกือบ 100%

ส่วนการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้น พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า เดิมมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพียง 2 คณะ แต่ตอนนี้มี 4 คณะ โดยกรรมการ ป.ป.ช. แต่ละรายจะไปเป็นประธานกรรมการตรวจสอบดังกล่าว โดยเป้าหมายในการดำเนินคดีเรื่องร่ำรวยผิดปกติ มีการยึดทรัพย์สินที่มีการโกงไปกลับคืนแก่รัฐ ดังนั้นการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อความโปร่งใส ถือเป็นการป้องกันการทุจริต ที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้น เนื่องจากปี 2562 เป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กร รวมถึงยุทธศาสตร์ของประเทศด้วย โดยตามยุทธศาสตร์ชาติสำนักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายหลักให้ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ส่วนเรื่องการปิดลับเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้น พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบตามระบบข้อกฎหมายอยู่ แต่มีความมุ่งมั่นว่าจะพยายามเปิดเผยให้มากขึ้น และยืนยันว่าขอให้อดทนกับกรรมการ ป.ป.ช. อีกสักอย่างน้อย 1 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. จะใช้เวลาในปี 2564 เพื่อดำเนินการในเรื่องอยู่ระหว่างการไต่สวนให้เสร็จสิ้นภายในปีหน้า หลังจากนั้นกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนจะเป็นไปตามกรอบและระยะเวลากฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการทำงานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่ข้อมูลสถิติคดีในปีงบประมาณ 2563 โดยพบว่ามีข้อกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตจำนวน 6,477 เรื่อง โดยร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. โดยตรง จำนวน 3,949 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นข้อร้องเรียนกล่าวหาประเภทหนังสือร้องเรียน รองลงมาเป็นบัตรสนเท่ห์ โดยมีการกล่าวหากระทรวงมหาดไทยมากสุด 1,601 เรื่อง รองลงมาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,579 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 640 เรื่อง เป็นต้น

ส่วนในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2562-31 ก.ค. 2563) สำนักงาน ป.ป.ช. มีเรื่องกล่าวหาคงค้างสะสม จำนวน 14,350 เรื่อง เรื่องกล่าวหาใหม่ (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562-31 ก.ค. 2563) จำนวน 3,308 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 17,658 เรื่อง ดำเนินการเสร็จในชั้นการตรวจสอบเบื้องต้นและในชั้นการตรวจสอบข้อเท็จจริง 4,663 เรื่อง มีเรื่องกล่าวหาคงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 12,995 เรื่อง

โดยเรื่องกล่าวหาที่ดำเนินการเสร็จในชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริง มีจำนวน 553 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการชี้มูลความผิดทางวินัย และอาญา รวมถึงฐานร่ำรวยผิดปกติ 384 เรื่อง

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91547-isranews-370.html

- Advertisement -