ก.ต.ช. มีมติเอกฉันท์ ‘พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข’ นั่ง ‘ผบ.ตร.’ คนที่ 12

227

เปิดประวัติ ผบ.ตร. คนที่ 12 ‘บิ๊กปั๊ด-สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข’ นรต.รุ่น 36

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทย์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ก.ต.ช.) มีมติเอกฉันท์ให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 12 แทน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ซึ่งกำลังจะเกษียณในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2504 เป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 20 รุ่นเดียวกับ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก และนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 รุ่นเดียวกับ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2526 ในตำแหน่ง รองสารวัตร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก จนเมื่อตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และได้รับพระราชทานยศ พลตำรวจเอก

การศึกษา จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20, โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36, วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรอื่นๆ จบวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 55

การรับราชการ
25 พ.ย. 2552 – ผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการถวายความปลอดภัย
15 พ.ย. 2553 – ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6
23 ก.พ. 2555 – ผู้บังคับการกองวิจัย
1 ต.ค. 2555 – ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3
1 ต.ค. 2556 – รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
1 ต.ค. 2557 – รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1 ต.ต. 2559 – ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
1 ต.ค. 2560 – ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
1 ต.ค. 2561 – ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1 ต.ค. 2562 – รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2560 – Order of the Crown of Thailand – Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2555 – Order of the White Elephant – 1st Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
Chakra Mala Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
Border Service Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)

Credit : http://www.fm91bkk.com/fm91-news0128082563-6

- Advertisement -