สรุปความคืบหน้าการสร้างพระพุทธปฏิมา พระพุทธสุวรรณวรศรีวิชัย ( หลวงพ่อเกศแหลม )

348

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาหารยกยอ-มารีน่า คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) สรุปความคืบหน้าการสร้างพระพุทธปฏิมา พระพุทธสุวรรณวรศรีวิชัย ( หลวงพ่อเกศแหลม ) รุ่น “เบิกฟ้า พุทธบารมี” หลวงพ่อพระชัยมงคล เเละหลวงพ่อสัจจะ เพื่อมอบรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดเขาพระทอง โดยมีคุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ (โกหว่าส้าน) เป็นประธานในการจัดสร้าง, สมทบทุนมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราช จ. นครราชสีมา, สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องสื่อสารมวลชน และสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

สำหรับพระพุทธปฏิมา พระพุทธสุวรรณวรศรีวิชัย (หลวงพ่อเกศแหลม) ที่จัดสร้างแบบลอยองค์มีขนาด 3,5,9 นิ้ว และเหรียญอาร์มให้บูชา ส่วนหลวงพ่อชัยมงคล มี เนื้อทองคำ,เนื้อสัมฤทธิ์,เนื้อนวะโลหะ และเนื้อเงินแท้ให้บูชา หลวงพ่อสัจจะ มีแบบเนื้อโบราณให้บูชาแบบเดียว ซึ่งสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และรับวัตถุมงคลได้ในวันที่ 13 กันยายน 2563 หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ จุดรับจอง วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชสำหรับพระพุทธปฏิมา พระพุทธสุวรรณวรศรีวิชัย (หลวงพ่อเกศแหลม) ที่จัดสร้างแบบลอยองค์มีขนาด 3,5,9 นิ้ว และเหรียญอาร์มให้บูชา ส่วนหลวงพ่อชัยมงคล มี เนื้อทองคำ,เนื้อสัมฤทธิ์,เนื้อนวะโลหะ และเนื้อเงินแท้ให้บูชา หลวงพ่อสัจจะ มีแบบเนื้อโบราณให้บูชาแบบเดียว ซึ่งสามารถสั่งจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ และรับวัตถุมงคลได้ในวันที่ 13 กันยายน 2563 หลังเสร็จพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ณ จุดรับจอง วัดเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

- Advertisement -