บทวิเคราะห์ ต้อนรับสู่ยุคเศรษฐกิจอวกาศ

6

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการบินอวกาศและการใช้งานที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก ยุคเศรษฐกิจอวกาศมาถึงแล้ว และกลายเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและชีวิตมนุษย์

เศรษฐกิจอวกาศรวมถึงผลิตภัณฑ์ บริกา และตลาดที่สร้างขึ้นโดยกิจกรรมอวกาศต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ การใช้งานดาวเทียมวิทยาศาสตร์อวกาศ อุตสาหกรรมการบินอวกาศ การเกษตรอวกาศ การใช้ทรัพยากรอวกาศ พลังงานอวกาศ การท่องเที่ยวอวกาศ การประกันภัยและการสนับสนุนเพื่อการบินอวกาศ เป็นต้น

รายงานล่าสุดที่ร่วมกันเผยแพร่โดยฟอรั่มเศรษฐกิจโลกและบริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี จำกัด คาดว่า ขนาดเศรษฐกิจอวกาศจะมีมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2035 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 9% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีทั่วโลกอย่างมาก การบริการการสื่อสาร การกำหนดตําแหน่ง การนําทาง การจับเวลา และบริการสังเกตการณ์โลกจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจอวกาศ

ในอนาคตเทคโนโลยีอวกาศจะส่งอิทธิพลมากยิ่งขึ้น โดยสามารถปฏิวัติเศรษฐกิจโลกได้ คาดว่า การเกษตร สารสนเทศ การประกันภัย และการก่อสร้าง จะสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ถึงปี 2035 อุตสาหกรรมหลัก 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ ห่วงโซ่อุปทานและการคมนาคม อาหารและเครื่องดื่ม การป้องกันประเทศ การสื่อสารดิจิทัล และการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค จะสร้างรายได้คิดเป็น 60% ของเศรษฐกิจอวกาศทั่วโลก

ถึงปี 2035 การท่องเที่ยวอวกาศคาดว่าจะสร้างมูลค่าสูงถึง 4,000-6,000 ล้านดอลลาร์ การท่องเที่ยวอวกาศรวมถึงทัวร์ระยะสั้นในพื้นที่วงโคจรต่ำของอวกาศ และทัวร์ที่ไปยังสถานีอวกาศ การท่องเที่ยวอวกาศไม่เพียงแต่จะได้รับความสนุกสนานจากการสวมใส่เสื้อผ้า อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย และการเดินทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับการอยู่บนพื้นโลก เล่นเกมสันทนาการพิเศษเช่นเบสบอลอวกาศ กอล์ฟอวกาศ กระโดดบันจี้จัมพ์กลางอวกาศ เป็นต้น

ขณะนี้ มีบริษัทจำนวนหนึ่งกําลังวิจัยและพัฒนาเครื่องบินและจรวดเพื่อการท่องเที่ยวอวกาศ การโดยสารยานอวกาศชนิดใหม่นี้สะดวกสบายเหมือนกับการโดยสารเครื่องบิน ไม่ต้องผ่านฝึกอบรมใด ๆ ในอนาคต ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอวกาศก็จะค่อย ๆ ลดลง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทเทคโนโลยีอวกาศพร้อมมนุษย์ทราเวอร์เซอร์ (Traverser) ปักกิ่ง ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจสนามบินนานาชาติต้าซิง ปักกิ่ง โดยวางแผนที่จะเปิดตัวสโมสรการท่องเที่ยวอวกาศและจะดำเนินโครงการฐานทดสอบสภาพแวดล้อมและการประกันชีวิตของการบินอวกาศพร้อมมนุษย์ คาดว่า จะบรรลุแผนการท่องเที่ยวอวกาศของนักเดินทางโดยทั่วไปในปี 2028

ในอนาคตการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอวกาศจะมีบทบาทมากขึ้น เช่น การกำจัดขยะอวกาศจะเป็นโครงการที่ดี หลายปีมานี้ กิจกรรมอวกาศของประเทศต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดขยะอวกาศเป็นจํานวนมากยิ่งขึ้น และสร้างมลพิษในอวกาศ ซึ่งคุกคามกิจกรรมอวกาศของมนุษย์ การรวบรวมและกําจัดขยะบนอวกาศจึงเป็นความต้องการอย่างเร่งด่วนของมนุษย์

นอกจากนี้ เศรษฐกิจอวกาศจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกเช่นการเตือนภัยพิบัติ การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ การให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม พร้อมกันนี้ การเกษตร การก่อสร้าง การประกันภัย การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศด้วย ดังนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรเรียนรู้ศักยภาพของเศรษฐกิจอวกาศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อได้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศในระยะยาว

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

- Advertisement -