ศาลให้ประกัน 9 แกนนำม็อบปลดแอก มีเงื่อนไขห้ามกระทำผิดซ้ำ

28

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org วันที่ 20 ส.ค.63 – ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอาญาเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีฝากขัง 9 ผู้ต้องหา แกนนำคณะประชาชนปลดแอกในวันนี้ ว่า พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอหมายขัง นายบารมี ชัยรัตน์ นางสาวสุวรรณา ตาลเหล็ก นายกรกช แสงเย็นพันธ์ นายธานี สะสม นายเดชาธร บำรุงเมือง นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์ นายทศพร หรือทศ สินสมบุญ นายธนายุทธ ณ อยุธยา และนายอานนท์ นำภา ผู้ต้องหา เพื่อทำการสอบสวน ทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดยื่นคำคัดค้านคำร้องขอหมายขังดังกล่าว ศาลลงนั่งพิจารณาไต่สวนคำร้องขอหมายขัง โดยมีทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าร่วมฟังการไต่สวนในห้องพิจารณาก่อนการไต่สวนศาลได้อธิบายคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทั้งหมดทราบ แล้วไต่สวนพนักงานสอบสวนผู้ร้อง

ต่อมา ศาลได้อ่านคำสั่งคำร้องดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน ผู้ร้อง ผู้คัดค้านทั้งหมดและทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดฟัง และมีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องและข้อคัดค้านแล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ได้วางหลักเกณฑ์การควบคุมตัวไว้เป็นขั้นตอนเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เมื่อคดีนี้พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และวันที่ 20 สิงหาคม 2563 วันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด มายื่นคำร้องขอฝากขังในวันนี้ ยังอยู่ในระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม

ส่วนที่ผู้ต้องหาคัดค้านว่าผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งมีข้อหาอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี ซึ่งตามกฎหมาย เมื่อเป็นกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นการเพื่อการสอบสวน พนักงานสอบสวนชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายขังได้ โดยที่พนักงานสอบสวนอ้างเหตุขออนุญาตฝากขังว่า การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก และรอผลการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและผลการตรวจประวัติการต้องโทษ

ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจขอสอบสวนพยานดังกล่าวได้ เมื่อเป็นการร้องฝากขังครั้งที่ 1 ซึ่งพนักงานสอบสวนมีเวลาสอบสวนเพียง 48 ชั่วโมง กรณีจึงมีเหตุจำเป็นเพื่อการสอบสวนต่อไป ส่วนข้อคัดค้านอื่นไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาให้ตามขอ นอกจากนี้ศาลได้แจ้งสิทธิการขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ผู้ต้องหาทราบแล้วว่า ผู้ต้องหาสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ทันทีหรือสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลังจากศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมด ผู้ขอประกันได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ผู้ต้องหาทั้งหมด ศาลพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดระหว่างสอบสวนตลอดจนถึงชั้นพิจารณาชั่วคราว โดยมีประกันในวงเงินคนละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน แต่มีเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีก มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน ศาลได้แจ้งคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวและปล่อยตัวผู้ต้องหาแล้ว

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-other-news/91344-news-112.html

- Advertisement -