การเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเพิ่มอิทธิพลขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

3

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ร่วมการประชุมคณะมนตรีผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 24 ที่กรุงอัสตานา และเยือนคาซัคสถานและทาจิกิสถานตามคำเชิญ หลังการเยือนนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้

นายหวัง อี้ กล่าวว่า การเดินทางเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้เพิ่มความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้องอีกระดับ และมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการชี้นำทิศทางการพัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และกระชับมิตรสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ในช่วงเวลา 5 วัน 4 คืน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญกว่า 30 ครั้ง สื่อมวลชนทั้งจีนและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและเห็นว่า การเยือนครั้งนี้ได้เพิ่มบทบาทสำคัญขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ต่อวิวัฒนาการของสถานการณ์โลกอย่างทรงพลัง และสะท้อนให้เห็นว่านับวันจีนมีสถานะและอิทธิพลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่

นายหวัง อี้กล่าวว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เป็นองค์การระหว่างประเทศแห่งแรกที่จีนมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและตั้งชื่อตามเมืองของจีน สมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ถือ “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้” (“เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้” คือ “ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อำนวยประโยชน์แก่กัน เท่าเทียมกัน ปรึกษาหารือกัน เคารพในอารยธรรมที่หลากหลาย และแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน”) เป็นแนวทางชี้นำมาโดยตลอด เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พิทักษ์ความมั่นคงในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค เดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติที่ทรงประสิทธิผล และรังสรรค์ต้นแบบแห่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ ตลอดระยะเวลา 23 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ขยายจากสมาชิก 6 ประเทศมาเป็น “ครอบครัวใหญ่แห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้” ที่ประกอบด้วย 26 ประเทศ กลายเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดและมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกปัจจุบัน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าภายใต้เงื่อนไขแห่งยุคใหม่ แนวคิดและ “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ อิทธิพล ความมีชีวิตชีวาและพลังดึงดูดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำในสุนทรพจน์ว่า เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่และความท้าทายใหม่ๆ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรบรรลุ “สิ่งที่ต้องทำ” 3 ประการ ได้แก่ เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่แท้จริงจากแนวคิดสงครามเย็นที่ยังคงดำรงอยู่ ต้องรักษาไว้ซึ่ง“เส้นต่ำสุด”ด้านความมั่นคง เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่แท้จริงจาก “ลานเล็กกำแพงสูง” ต้องปกป้องสิทธิในการพัฒนา เมื่อเผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงจากการแทรกแซงและสร้างความแตกแยก ต้องรวมพลังสามัคคี ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า สมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกในการเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมุ่งมั่นที่จะสร้าง “บ้านร่วม 5 หลัง” อันได้แก่ บ้านร่วมแห่งความสามัคคีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน บ้านร่วมแห่งสันติภาพและความสงบสุข บ้านร่วมแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา บ้านร่วมแห่งมิตรสัมพันธ์ฉันประเทศเพื่อนบ้านที่ดี และบ้านร่วมแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้เสนอข้อริเริ่มที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ในเรื่องนี้ และแสดงให้เห็นว่าว่าจีนยินดีที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือกับบรรดาสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศจำนวนมากยิ่งขึ้นที่ยอมรับ “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”

สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากทุกฝ่าย ซึ่งต่างก็เห็นว่า “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”ถือเป็นข้อได้เปรียบขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในการรับมือกับความท้าทายของสถานการณ์ในภูมิภาคที่ซับซ้อน และกลายเป็นแนวทางชี้นำในการดำเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิก ทุกฝ่ายต่างยกย่องว่าจีนได้สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และได้ขยายบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความสามัคคีของ“โลกใต้”เพื่อส่งเสริมการสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น

นายหวัง อี้กล่าวว่า “ปฏิญญาอัสตานา” ข้อริเริ่มว่าด้วยความสามัคคีของทุกประเทศเพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยุติธรรมและกลมกลืน แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการความเป็นหุ้นส่วนและความไว้วางใจซึ่งกันและกันฉันประเทศเพื่อนบ้านที่ดี ตลอดจนเอกสารผลลัพธ์ 26 ฉบับนั้น ครอบคลุมด้านต่างๆในวงกว้าง เช่น เศรษฐกิจ การเงิน ความมั่นคง วัฒนธรรม การสร้างสรรค์กลไก ฯลฯ ซึ่งเอื้อต่อการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของภูมิภาค การเยือนเอเชียกลางของผู้นำจีนครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า จีนวางองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้อยู่ในตำแหน่งพิเศษและสำคัญในภาพรวมของการทูตจีน จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกและหุ้นส่วนอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้พัฒนาเป็นกำลังที่สร้างสรรค์ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลก

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

- Advertisement -