สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดแข่งขัน BEAUTY CONTEST VOCATION STARS ๒๐๒๔

11

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดแข่งขัน BEAUTY CONTEST VOCATION STARS ๒๐๒๔ ชิงแชมป์ถ้วยรางวัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาณ ศูนย์การค้า โรบินสัน
ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน การแข่งขัน “อาชีวะ สร้างแชมป์ สู่มืออาชีพ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยมีดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงานโดยมีนางเบญจวรรณ ปกป้องผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครให้การต้อนรับร่วมกับ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน อย่างคับคั่ง

- Advertisement -