สร.วังสราญรมย์ เข้าร่วมงานพิธีสดุดี Governor’s Salute 2023-24

3

นายประสาร จิรชัยสกุล นายกก่อตั้ง สร.วังสราญรมย์ ท่าพระ นายก นพรัตน์ ศรีเพชรพงษ์
นายกรับเลือก ทิพาพร เพชรฉาย พร้อมทีมงานสมาชิกเข้าร่วมงานพิธีสดุดีจากผู้ว่าการภาค ปี 2566-67 (Governor’s Salute 2023-24 ) เป็นงานที่ผู้ว่าการภาคในปีที่ผ่านพ้นแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้ที่ทุ่มเทให้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง สร.วังสราญย์รมย์ ท่าพระ ได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายมีผลงานจนได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติและน่าภูมิใจแก่มวลสมาชิกเป็นอย่างมากและพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรปี2567-2568

- Advertisement -