หลักสูตร บทจ.รุ่นที่ 1 เชิญ “ทูตจีน” กล่าวเปิดหลักสูตร และปาฐกถาพิเศษความสัมพันธ์ไทย-จีน วันที่ 12 ก.ค.นี้ พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

136

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน โดยการสนับสนุนจากหอการค้าไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน “บทจ.รุ่นที่ 1” (Business Leadership of Thai & China) ปีการศึกษา 2567-2568 เมื่อวันที่ 5 – 6 ก.ค. 2567 ณ โรงแรม GARDEN CLIFF RESORT & SPA PATTAYA โดยมีนักธุรกิจไทย-จีน ภาคเอกชน ภาครัฐและนักการเมือง จำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเปิดการศึกษาวันแรก ในวันที่ 12 ก.ค. 2567 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยวันดังกล่าว นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และโฉมหน้าจีนยุคใหม่

ดร.กำพล มหานุกูล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เปิดเผยว่า การอบรมหลักสูตรผู้บริหารธุรกิจไทย-จีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1) ซึ่งมี นายชิบ จิตนิยม เลขาธิการสมาคมนักข่าวไทย-จีน เป็นประธานหลักสูตร เกิดจากสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าวในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดมีให้มีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้าไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย คอยให้คำปรึกษาและแนะนำมาโดยตลอด ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ให้เน้นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำธุรกิจของจีนในไทย และการทำธุรกิจของไทยในจีน

ดร.กำพล กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตร บทจ.รุ่นที่ 1 มีเป้าหมายที่จะสร้างทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีน ได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสนอข้อสรุป นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตัวเอง รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในกระบวนการลดและขจัดอุปสรรคด้านการทำธุรกิจและลงทุนธุรกิจ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าใจในบริบท และความเชื่อมโยงด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และกฎหมายของแต่ละฝ่าย โดยมีข้อคิดเห็นนำเสนอกระบวนการต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจไทย-จีน ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า70 คน

“สำหรับ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันเปิดการศึกษาในวันแรก ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จะให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน โดนคาดหมายว่า ท่านอาจจะกล่าวถึง ความสำคัญของการประชุมใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3 (Third Plenum) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 18 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีท่านสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อกำหนดแนวทางเสริมการปฏิรูปประเทศอย่างเข้มข้น และสร้างเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมคุณภาพสูง รวมถึงปรับปรุงระบบและขีดความสามารถของรัฐในการกำกับดูแลกิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมให้ทันสมัย ภายในปี 2578 ซึ่งสื่อมวลชนไทยและจีน กำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก” นายกำพล กล่าว

- Advertisement -