จีนย้ำในเวทีดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน ครั้งที่ 15 พร้อมสร้างความร่วมมือที่เปิดกว้าง หนุนเศรษฐกิจโลกเติบโต

3

การประชุม The World Economic Forum of the New Champions (AMNC) ครั้งที่ 15 หรือ ดาวอสฟอรัม ฤดูร้อน ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่นครต้าเหลียนมณฑลเหลียวหนิง เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2024 ในหัวข้อ “Next Frontiers for Growth” การประชุมปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,600 คน จากเกือบ 80 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ยังมีความพิเศษ ที่นอกจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากแวดวงต่างๆ มาเป็นประวัติการณ์แล้ว ดาวอส ฟอรัม ครั้งที่ 15 นี้ยังเวียนมาจัดที่ “นครต้าเหลียน” ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อน ครั้งแรก เมื่อปี 2007 และครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 8

โดยจีนมีนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีผู้นำประเทศ ได้แก่ นายอันด์แชย์ ดูดา ประธานาธิบดีโปแลนด์ และพลตำรวจโท ฝั่ม มิญ จิ๊ญ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมด้วย
การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองใน 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจโลก จีนกับโลก ผู้ประกอบการในยุค AI พรมแดนใหม่สำหรับอุตสาหกรรม การลงทุนทรัพยากรมนุษย์ สภาพอากาศ ธรรมชาติและพลังงาน

ซึ่งจีนในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาจีนไปสู่ความทันสมัย แนวโน้มการพัฒนา และโอกาสต่างๆ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนกล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า จีนมีตลาดขนาดใหญ่ มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ จีนมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนลยี และนวัตกรรม เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จนตอนนี้จีนมั่นใจว่าได้

สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกที่เอื้อต่อการลงทุน แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนที่ผ่านมา เห็นได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน ในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และมั่นใจว่า ปีนี้ตัวเลข GDP ของจีนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และจีนหวังจะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เปิดกว้างเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต

เวทีดาวอส ฟอรัม ฤดูร้อนเป็นเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยนักวิชาการจีนให้ความเห็นในเวทีนี้ว่า จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกและประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการพัฒนาพลังงานสีเขียว การแก้ปัญหาความยากจน นอกจากนี้ จีนยังมีส่วนสำคัญในการเป็นผู้นำการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืน มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ หลายประเทศจึงหวังว่าจีนจะจะแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและร่วมผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลกต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย
ภาพ : CGTN

- Advertisement -