จีนเดินหน้าขยายความร่วมมืออนุรักษ์แพนด้ายักษ์กับหลายประเทศ

5

จีนมีความร่วมมือในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กับประเทศต่างๆ ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 หรือกว่า 30 ปีก่อน ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเรื่องแผนการอนุรักษ์และคุ้มครองแพนด้ายักษ์ของจีน โดยระบุว่า แพนด้ายักษ์เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ เป็นที่รักของผู้คนทั่วโลก เป็นทูตแห่งมิตรภาพจากจีน ที่ผ่านมาจีนมีความร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ในหลายด้าน อาทิ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของแพนด้ายักษ์ในต่างประเทศด้วยการปรับปรุงระบบการจัดการและการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจติดตามและประเมินผลสุขภาพของแพนด้ายักษ์ในต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่องการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลและอนุรักษ์แพนด้า เป็นต้น โดยจีนพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมมืออนุรักษ์แพนด้ายักษ์ต่อไป

ในปีนี้มีแพนด้ายักษ์ในต่างประเทศ 7 ตัว ที่กลับมายังจีนแล้ว และภายในปีนี้จะมีแพนด้ายักษ์ในต่างประเทศอีกกว่า 10 ตัวจะกลับสู่ประเทศจีนหลังจากระยะเวลาตามข้อตกลงความร่วมมือสิ้นสุดลง แต่จีนพร้อมที่จะสานต่อความร่วมมือรอบใหม่ ล่าสุดจีนมีข้อตกลงความร่วมมือกับ 20 ประเทศ และสถาบันระหว่างประเทศ 26 สถาบันในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์

โดยสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศจีนเพิ่งลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศรอบใหม่ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กับสถาบันและสวนสัตว์ในต่างประเทศ เช่น สวนสัตว์ Schoenbrunn ออสเตรีย สวนสัตว์มาดริด สเปน สวนสัตว์ซานดิเอโก สวนสัตว์แห่งชาติ กรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอมริกา และสวนสัตว์แอดิเลด ออสเตรเลีย

ความร่วมมือรอบใหม่นี้ จีนเน้นให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแพนด้ายักษ์ การปกป้องที่อยู่อาศัยของแพนด้ายักษ์ การอนุรักษ์ประชากรแพนด้ายักษ์ในป่า การเพิ่มขีดความสามารถในการสํารวจและติดตามแพนด้ายักษ์ เป็นต้น และยังเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างนักวิจัยจีนและนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ด้วย

สำนักงานป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติจีน (National Forestry and Grassland Administration) รายงานว่า จากความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กับสหรัฐอเมริกา สเปน และออสเตรเลีย ทำให้สามารถเพาะพันธุ์ลูกแพนด้ายักษ์ถึง 28 ตัว

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ประชากรแพนด้ายักษ์ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากช่วงทศวรรษ 1980 มีแพนด้ายักษ์ประมาณ 1,100 ตัว จนปัจจุบันประชากรแพนด้ายักษ์เพิ่มจำนวนเป็นประมาณ 1,900 ตัว ขณะที่ประชากรแพนด้ายักษ์ทั่วโลกมีจํานวนมากถึง 728 ตัว การเดินหน้าขยายความร่วมมืออนุรักษ์แพนด้ายักษ์กับหลายประเทศจึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการสานต่อมิตรภาพระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : CGTN

- Advertisement -