วิจารณ์แซด! กก.ป.ป.ช.บางรายแทรกแซงเลขาฯ-ส่ง‘คนใกล้ชิด’เรียนหลักสูตร วปอ.

27

พบ ‘คนใกล้ชิด’ กรรมการ ป.ป.ช. ชื่อโผล่เรียนหลักสูตร วปอ.รุ่น 63 ทั้งที่ตามหลักเกณฑ์เลขาธิการฯต้องเป็นผู้ส่งชื่อไป โดนวิจารณ์แซดถูกแทรกแซง ด้าน ‘วรวิทย์’ เผยไม่ทราบรายละเอียด คาดอาจมีการเปิดรับสมัครหลายช่องทาง แต่ไม่ว่าใครเป็นก็ยินดี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ได้รับการร้องเรียนว่า ขณะที่ภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีกรรมการ ป.ป.ช. รายหนึ่ง ส่งบุคคลใกล้ชิดไปเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) แทนบุคคลที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คัดเลือก

รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งว่า วปอ.ทำหนังสือมาถึงสำนักงาน ป.ป.ช. จัดสรรโควตานักศึกษาหลักสูตร วปอ. ให้ 1 ที่นั่ง โดยให้สำนักงาน ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 ราย และลำดับสำรอง 1 ราย ส่งให้สภา วปอ. พิจารณา โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รายหนึ่ง เป็นผู้เข้ารับการอบรม และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกรายหนึ่ง เป็นลำดับสำรอง พร้อมส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง วปอ.

ต่อมา วปอ. ได้แจ้งกลับไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า มีกรรมการ ป.ป.ช. รายหนึ่ง ต้องการให้คนใกล้ชิดเข้ามารับการอบรม อย่างไรก็ดีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งยืนยันรายชื่อเดิมที่ส่งไปว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแล้ว ขณะเดียวกันคนใกล้ชิดกรรมการ ป.ป.ช. รายดังกล่าว อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรอื่นอยู่ จึงไม่สามารถไปอบรมหลักสูตร วปอ. ได้

รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งอีกว่า ต่อมาเมื่อ วปอ. ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 63 ปีการศึกษา 2563-2564 ในสัดส่วนข้าราชการองค์กรอิสระ พบว่า ปรากฏชื่อบุคคลใกล้ชิดกรรมการ ป.ป.ช. รายนี้ แทนที่ของบุคคลที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างมาก ขณะเดียวกันในการสมัครเข้าไปอบรมหลักสูตร วปอ. นั้น ผู้สมัครจะต้องได้รับลายเซ็นยินยอมจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการศึกษาแนบไปด้วย ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า ใครคือผู้เซ็นยินยอมให้คนใกล้ชิดกรรมการ ป.ป.ช. รายนี้ไปสมัครหลักสูตร ทั้งที่ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ส่งรายชื่อ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ถึงกรณีนี้ว่า ไม่ทราบรายละเอียดว่ามีผู้มีอำนาจภายใน ป.ป.ช. แทรกแซงการส่งรายชื่อข้าราชการสังกัด ป.ป.ช. ไปเรียนหลักสูตร วปอ. หรือไม่ แต่ตามหลักการคือ วปอ. คือผู้ส่งโควตามาให้กับองค์กรอิสระ แต่ละปีสัดส่วนไม่เท่ากัน บางปี 3 ราย บางปี 4 ราย หลังจากนั้นองค์กรอิสระต่าง ๆ จะส่งรายชื่อผู้สมัครให้กับ วปอ. โดยในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์เป็นหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการส่งรายชื่อ ส่วนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนนั้นเป็นสิทธิของ วปอ.

“ผมเข้าใจว่าการสมัครเรียน วปอ. มีหลายช่องทาง อาจมีข้าราชการ ป.ป.ช. คนอื่นยื่นใบสมัครด้วยตัวเองก็ได้ เพราะการคัดเลือกใครเข้าเรียนเป็นสิทธิของ วปอ. ส่วน ป.ป.ช. มีหน้าที่แค่ส่งรายชื่อบุคคลไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อคนของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเลือก ก็ยินดี จะเป็นใครก็ได้ แต่ถือว่าได้รับความไว้วางใจจาก วปอ.ให้เรียนหลักสูตรดังกล่าว” นายวรวิทย์ กล่าว

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91274-isranews-338.html

- Advertisement -