วิกฤติยังไม่คลี่คลาย! เตือนอีก 3 เดือนตกงานเพิ่ม 6 แสนคน-ต่อคิวสมัครงานล้น ‘รร.มิราเคิล’

32

ก.แรงงานแพร่รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน คาดอีก 3 เดือนข้างหน้า แรงงานในระบบว่างงานเพิ่ม 6 แสนคน พร้อมจับตา 10 อุตสาหกรรมเสี่ยงถูกเลิกจ้าง-ว่างงาน ขณะที่การเปิดรับสมัครงานของโรงแรมมิราเคิล กรุ๊ป พบมีผู้มาต่อแถวรอคิวสมัครงานจนล้นไปถึงบริเวณถนนหน้าโรงแรม เบื้องต้นมีผู้ยื่นใบสมัครแล้วกว่า 4 พันคน

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า กองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผยแพร่รายงานระบบเตือนภัยด้านแรงงาน ฉบับประจำเดือน มิ.ย.63 เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การจ้างงานแรงงานในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตน ม.33) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้า หรือเดือนก.ค.-ก.ย.63 การจ้างงานจะลดลง 994,997 คน จากเดือนมิ.ย.63 ที่มีผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11.29 ล้านคน

ขณะที่การว่างงานยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในดือนก.ค.-ก.ย.63 คาดว่าผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจะเพิ่มขึ้นอีก 600,301 คน แบ่งเป็นเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 202,233 คน หรือเพิ่มขึ้น 105.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือนส.ค.เพิ่มขึ้น 199,005 คน หรือเพิ่มขึ้น 107.98% และเดือนก.ย.ว่างงานเพิ่มขึ้น 199,063 คน หรือเพิ่มขึ้น 115.46% เทียบกับข้อมูลจริงในเดือนมิ.ย.ที่มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 395,693 คน หรือเพิ่มขึ้น 120.42%

ส่วนการเลิกจ้างในเดือน ก.ค.-ก.ย.63 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยคาดว่าจะมีการเลิกจ้างแรงงานประมาณ 263,388 คน แต่เป็นจำนวนแรงงานที่ถูกเลิกจ้างมีอัตราชะลอตัวลง แบ่งเป็นเดือนก.ค.เลิกจ้าง 116,698 คน เดือนส.ค.เลิกจ้าง 90,798 คน และเดือนก.ย.เลิกจ้าง 55,892 คน

ทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวมาจากวิเคราะห์ตัวชี้นำด้านเศรษฐกิจ 26 ตัว ซึ่งมี11 ตัวชี้นำ ที่มีการแจ้งเตือนหรืออยู่ในเกณฑ์สีแดง (crisis) ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อัตราการใช้กําลังการผลิต ปริมาณการใช้ไฟฟ้า การส่งออกสินค้าทั้งหมด ดัชนีปริมาณการนําเข้า ปริมาณการจําหน่ายเบียร์ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นําภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ G7 และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

สำหรับ 10 อุตสาหกรรมที่ต้องเฝ้าระวังการว่างงานและการเลิกจ้างในปี 63 ประกอบด้วย กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง มี 6 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1.ธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนําเที่ยว 2.ที่พักแรม 3.กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น สปา การบริการลดน้ำหนัก และการดูแลความงาม 4.ขนส่งทางน้ำ 5.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 6.การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง

ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กำลังซื้อทั้งในและต่างประเทศที่ลดลงจากโควิด-19 และสงครามการค้าสหรัฐ-จีน มี 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1.เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย 2.การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 3.อสังหาริมทรัพย์ และ4.การผลิตยางและพลาสติก นอกจากนี้ จะต้องมีการเฝ้าระวังการว่างงานและการเลิกจ้างในภาคเกษตรกรรม ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงและยาวนานมาตั้งแต่ปลายปี 62 จนถึงปัจจุบัน

รายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า สถานการณ์แรงงานในเดือนมิ.ย.63 นับได้ว่าเป็นเดือนที่เกิดวิกฤติจ้างงานเดือนที่ 2 เนื่องจากการจ้างงานผู้ประกันตน ม.33 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหาร ที่พักโรงแรม และภาคการผลิต และยังเป็นเดือนที่เกิดวิกฤติการว่างงานและเลิกจ้างติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 จากการว่างงานและเลิกจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจที่พักโรงแรม ร้านอาหาร ภาคการผลิตและภาคการค้า

สำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค. ซึ่งเป็นวันที่โรงแรมมิราเคิล กรุ๊ป เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ 300 ตำแหน่ง ตั้งแต่ผู้จัดการโรงแรมไปจนถึงพนักงานทำความสะอาด เงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานอยู่ที่ 20,000 บาท เพื่อรองรับการเปิดตัวของโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ผลปรากฏว่ามีผู้มาเข้าแถวรอคิวสมัครงานเป็นจำนวนมาก จนแถวล้นออกไปยังบริเวณถนนหน้าโรงแรม โดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้มายื่นใบสมัครงานกว่า 4,000 คน

(ภาพบริเวณหน้าโรงแรมมิราเคิล แกรนท์ คอนเวนชั่น วันที่ 16 ส.ค.63 ขอบคุณภาพ : สื่อช่อสะอาด)

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/91216-labor-unemployed-63.html

- Advertisement -