ซัดมติ ป.ป.ช.มีอคติ! ชมรมพิทักษ์สิทธิครูโคราชฯชงนายกฯตั้ง กก.สอบรื้อคดีฟุตซอลใหม่

19

ชมรมพิทักษ์สิทธิครูโคราชฯ พร้อม ขรก.ครู รวม 56 ราย รวมตัวจัดเสวนา-แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค้านมติ ป.ป.ช. ชี้มูลเอี่ยวคดีทุจริตงบก่อสร้างสนามฟุตซอล ซัดเป็นมติอคติต่อบุคลากรทางการศึกษา ทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกฯขอให้ตั้ง กก.สอบใหม่ สเปกต้องเป็นกลาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร อดีต ผอ.สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) ในฐานะประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดนครราชสีมา พร้อมอดีตข้าราชการ และข้าราชครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา (สพป.นม.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา (สพม.31 นม.) โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา รวม 56 ราย ร่วมกันจัดงานเสวนาปัญหาและผลกกระทบกรณีโครงการปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ (สนามฟุตซอลโรงเรียน) ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลค่าความเสียหายประมาณ 200 ล้านบาท

โดยกลุ่มอดีตข้าราชการ และข้าราชการครูที่ได้รับผลกระทบจากมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ชี้มูลความผิดกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู กรณีการทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลในพื้นที่ จ.นครราชสี รวม 7 สำนวน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรรมในลักษณะขอความเป็นธรรมจากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยติดป้ายไวนิลระบุข้อความ “ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ” รวมถึงป้าย “ขอความเป็นธรรม”

หลังจากนั้นนายปฐมฤกษ์ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยแกนนำชมรม และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังกล่าว มีข้อเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ผ่านไปยังนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ระบุเนื้อวหาว่า 1.บุคลากรทางการศึกษาใน จ.นครราชสีมา ได้ถูกชี้มูลความผิดจาก ป.ป.ช. ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการจำนวน 7 ราย และกำลังจะมีคำสั่งไล่ออกอีกจำนวน 55 ราย กรณีสนามฟุตซอลที่เป็นข่าวปรากฎตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี

2.บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านพิจารณาตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เฉพาะผู้เกี่ยวข้องที่ได้ชี้มูลความผิดต่อบุคลากรทางการศึกษานั้น ได้กระทำอย่างไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลย มีอคติ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 เป็นการกระทำแบบเหมาเข่ง เหมือนทำตามความต้องการของใคร คนใดคนหนึ่ง โดยไม่เกรงกลัวกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของสังคม อันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3.บุคลากรทางการศึกษาที่เดือดร้อน มิได้ร้องขอสิ่งที่เกินไปกว่าสิทธิอันพึงมีคือ ‘ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ’

4.ชมรมฯเกรงว่าเรื่องนี้จะลุกลามบานปลายใหญ่โต จะเกิดความวุ่นวายในสังคมไทย จึงขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้เสียภาษีในสังคมโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักการเมือง, ผู้รับเหมา, ครู และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเร็ว เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษให้จงได้

5.ชมรมฯจะขอต่อสู้เคลื่อนไหวทุกช่องทางที่สามารถทำได้ ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมไทย ขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่า นี่เป็นคำสั่งที่อัปยศขององค์กร ป.ป.ช. ที่มีต่อบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีต

6.บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 215 บัญญัติว่า องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการใช้อำนาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติทั้งปวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าคดีการทุจริตงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ.นครราชสีมา สังกัด สพฐ. นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กับพวกที่เป็นกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู รวมถึงกลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 7 สำนวน และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด (อสส.) พิจารณา โดยทุกสำนวนมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างฝ่ายอัยการ และฝ่าย ป.ป.ช. ทั้งนี้สำนวนแรกในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 คณะทำงานร่วมฯมีข้อสรุปเห็นควรสั่งฟ้อง นำเสนอ อสส. เพื่อพิจารณาชี้ขาดไปแล้ว ส่วนอีก 6 สำนวนที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานร่วมฯ (อ่านประกอบ : ตั้งคณะทำงานร่วมฯอัยการ-ป.ป.ช.อีก 6 สำนวนคดีฟุตซอลโคราช-เตรียมหลักฐานครบรอถกนัดสุดท้าย, ฉากหลังคดีฟุตซอล! คณะทำงานร่วมฯอัยการ-ป.ป.ช.เห็นควรสั่งฟ้อง‘วิรัช’-วัดใจ อสส.ชี้ขาด)

หมายเหตุ : ภาพประกอบชมรมพิทักษ์สิทธิครูโคราชฯ จาก https://siamrath.co.th/

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/91173-isranessws-167.html

- Advertisement -