สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีนเปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1) Business Leadership of Thai & China

17

หลักสูตร ผู้บริหารธุรกิจไทยจีน รุ่นที่ 1 (บทจ.รุ่นที่1) Business Leadership of Thai & China ปีการศึกษา 2567-2568 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2567

หลักสูตร บทจ.รุ่นที่1 เป็นหลักสูตรที่นำ กรณีศึกษา ประสบการณ์ ปัญหาต่างๆ ในแวดวงไทย-จีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้บริหารธุรกิจมีความพร้อมและความเข้าใจในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงไทย-จีน โดยการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนของจีนในไทย ได้ มียอดการลงทุนในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำเป็นต้องมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันให้มากขึ้น ระหว่างผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาคเอกชน และ ภาครัฐ ของไทย-จีน

โครงสร้างของผู้เรียน :
50% ภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ เครือข่ายด้านไทย-จีน บุคคลทั่วไป
30% นักธุรกิจ ผู้ประกอบการชาวจีน (ที่พูดและฟังภาษาไทยได้)
20% ข้าราชการ การเมือง รัฐวิสาหกิจ ซึ่งทางสมาคมฯ และสถานทูตฯ จะสนับสนุนในการเข้าศึกษา

ค่าธรรมเนียม : 125,000 บาท

เรียนทุกวันศุกร์ ช่วงบ่าย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาฯ

จัดโดย : สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

- Advertisement -