ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยกลางทะเล

23

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๒๓๑๔ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รับแจ้งจาก ศรชล.ภาค ๑ มีเรือสินค้าชื่อ CMA CGM LAPEROUSE ลูกเรือสัญชาติฟิลิปปินส์ จำนวน ๑ ราย มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูง อยู่ที่ละติจูด ๑๒ องศา ๑๕ ลิปดา ๗ พิลิปดาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๑ องศา ๑๑ ลิปดา ๘ ฟิลิปดาตะวันออก

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.ฯ ประสานชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ทรภ.๑ รพ.ฯ ออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยกลางทะเล ศรชล.ภาค ๑ จัดเรือ ต. ๒๖๗ จาก ทรภ.๑ ออกปฏิบัติการร่วม โดยออกจากท่าเรือแหลมเทียน เวลา ๐๐๕๐ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ห่างจากฝั่ง ๗๐ ไมล์ทะเล
เวลา ๐๓๑๘ ถึงเรือที่เกิดเหตุพบลูกเรือและให้การดูแลเบื้องต้นรวมถึงลำเลียงส่งกลับ
เวลา ๐๔๔๕ เรือ ต.๒๖๗ เข้าเทียบท่าเรือแหลมเทียม สัตหีบ ส่งต่อผู้ป่วยให้กับชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทางบก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ มารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลสิริกิติ์ ให้การดูแลรักษาต่อไป

#I will do my best #
#ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ#
#Fit For The Future #

- Advertisement -