ไทยคุมโรคดี สหรัฐฯ จัดอันดับติด 1 ใน 7 โลก กลุ่มความเสี่ยงต่ำโควิด-19

31

“วีระศักดิ์” เผยข้อมูล วช.ระบุผลการศึกษาสหรัฐฯ จัดไทยประเทศเสี่ยงต่ำโรคโควิด-19 เป็น 1 ใน 7 ส่วนอีก 241 ประเทศ หรือดินแดนทั่วโลกยังถูกจัดในเขตที่มีความเสี่ยงสูง แนะนำไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว
วันนี้ (9 ส.ค.) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊ก “วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Weerasak Kowsurat” ระบุว่า สหรัฐอเมริกาจัด “ไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเรื่องโรคโควิด-19”
เมื่อวันที่ (8 สิงหาคม 2563) ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ของ ศบค. โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยผลวิเคราะห์สถานการณ์โรคโควิด-19 ในระดับนานาชาติว่า
การระบาดยังรุนแรงมากทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเกือบ 300,000 คนหรือเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนในทุก 3-4 วัน และที่สำคัญคือแนวโน้มการระบาดได้เปลี่ยนไปอีกระยะ จากการมีจุดศูนย์กลางการระบาดเป็นบางหย่อมกลายเป็นการระบาดในเกือบทุกจุดทั่วโลกพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้เกิดการระบาดระลอกที่สองในหลายประเทศที่เคยควบคุมการระบาดได้ดี
สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อคำแนะนำการเดินทาง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้
1. กลุ่มความเสี่ยงสูง จำนวน 207 ดินแดน
2. กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี
3. กลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ดินแดน โดยในทวีเอเชีย ได้แก่ ไทย และนิวซีแลนด์

4. กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก จำนวน 13 ดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์-เลสเต
5. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน จำนวน 14 ประเทศ

Cr: https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000081362

- Advertisement -