(คลิป) ศิลปินผู้สืบทอดระบำ “มังกรมนุษย์​​ประวัติหลายร้อยปี

13

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นายหลิน เหว่ยสวน ชาวฮ่องกงที่เกิดที่เมืองโฝซาน มณฑลกว่างตง ภาคใต้ของจีน ผู้สืบทอดการสอนระบำ “มังกรมนุษย์” เขาตั้งปณิธานที่จะร่วมกับญาติและเพื่อน​ ๆ ในบ้านเกิด สืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน

ระบำ “มังกรมนุษย์” ริเริ่มจากหมู่บ้านกวางหวา เมืองโฝซาน เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวทางการระบำเกี่ยวกับมังกรชนิดหนึ่งของจีน นายหลิน เหว่ยสวยอายุ 75 ปีแล้ว เริ่มหัดกังฟูและระบำ “มังกรมนุษย์” กับพ่อของเขา ระบำ “มังกรมนุษย์” สืบทอดลงจากบรรพบุรุษของตระกูลหลินมาหลายชั่วคนแล้ว เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับประเทศ

ระบำ “มังกรมนุษย์” นั้นประกอบขึ้นด้วย นักแสดงจำนวน 10 ถึง 100 กว่าคน และแยกเป็น เขามังกร ปากมังกร ตัวมังกร ร่างมังกรและหางมังกร นายหลินได้สอนผู้ระบำจำนวนกว่า 100 คน ภายในหมู่บ้านแล้ว

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

- Advertisement -