(คลิป) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตรวจสอบสะพานรถไฟจีน-ลาวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

13

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงตรวจสอบสะพานรถไฟจีน-ลาว ช่วงข้ามแม่น้ำโขง ที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว สะพานนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหลวงพระบาง มีความยาวรวม 1,458.9 เมตร ประกอบด้วยตอม่อหลักในแม่น้ำ 5 ต้น และช่วงของสะพาน 34 ช่วง

ในช่วงวันหยุดยาวตรุษจีน เจ้าหน้าที่จากศูนย์การจัดการและซ่อมบํารุงทางรถไฟจีน-ลาว ประจำหลวงพระบางร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างและส่วนรองรับของสะพานเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย

ภายใน 1 วัน ผู้เชี่ยวชาญต้องตรวจสอบตอม่อสะพานกว่า 30 ต้น ด้วยการใช้ค้อนเคาะตอม่อ เพื่อสังเกตว่า มีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ Yi Yongdi หัวหน้าทีมบํารุงรักษาสะพาน มีประสบการณ์ในการตรวจสอบตอม่อหลายปีระบุว่า การตรวจตอม่อสะพานจะใช้วิธีการเคาะที่น็อตเพื่อฟังเสียงและประเมินว่าน็อตหลวมหรือหักหรือไม่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงยังต้องตรวจสอบคานสะพานเพื่อดูปัญหาต่างๆ เช่น น้ำรั่ว รอยแตก และพื้นกลวง Yi บอกด้วยว่า ภายในคาน มีเพียงช่องเล็กๆ ให้เข้าไปตรวจสอบ มีช่องระบายอากาศเพียงไม่กี่ช่องและอากาศด้านในร้อนมาก

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบความเรียบของรางบนสะพาน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้โดยสารรถไฟจีน-ลาว จะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

คลิปข่าวจากภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)

- Advertisement -