เชียงใหม่ยูไนเต็ด ยังไม่แจ้งงบการเงินช่วงได้รับสนับสนุน บ.สยามไวเนอรี่ 10ล.?

14

“…สปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล ได้แก่ ‘มูส’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด ที่มีนายเฉลิม อยู่วิทยา (บิดานายวรยุทธ) ดูแล รู้จักกับนายเฉลิม โดยมีนายสมัคร เชาวภานันท์ (อดีต ส.ว. ปัจจุบันเป็นทนายความประจำตระกูลอยู่วิทยา) แนะนำให้รู้จักตั้งแต่ปี 2560 ได้รับเงินสนับสนุนอย่างน้อย 3 ปี ปีละ 3 ล้านบาทเศษ รวมได้แล้วประมาณ 10 ล้านบาท แต่ต่อมาทีมหยุดการแข่งขันจึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม…”

รวมเครือบริษัท สยามไวเนอรี่ อย่างน้อย 4 แห่ง ทุนรวมกัน 1,500,079,200 บาท รายได้ปี 2561 รวมกันอย่างน้อย 8,180,166,019 บาท กำไรสุทธิ 67,180,024 บาท

คือ ข้อมูลเชิงลึกในส่วน บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด ธุรกิจของนายเฉลิม อยู่วิทยา บิดา นายวรยุทธ อยู่วิทยา ที่นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีต ส.ว. และนักการเมืองดังในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ยืนยันต่อสาธารณชนว่า เป็นสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด ต่อสื่อมวลชน ภายหลังการเสียชีวิตกะทันหันของ นายจารุชาติ มาดทอง พยานปากสำคัญคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ที่สำนักข่าวอิศรานำเสนอมาให้สาธารณชนได้รับทราบแล้ว

โดยนายชูชัย ระบุว่า สปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอล ได้แก่ ‘มูส’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด ที่มีนายเฉลิม อยู่วิทยา (บิดานายวรยุทธ) ดูแล รู้จักกับนายเฉลิม โดยมีนายสมัคร เชาวภานันท์ (อดีต ส.ว. ปัจจุบันเป็นทนายความประจำตระกูลอยู่วิทยา) แนะนำให้รู้จักตั้งแต่ปี 2560 ได้รับเงินสนับสนุนอย่างน้อย 3 ปี ปีละ 3 ล้านบาทเศษ รวมได้แล้วประมาณ 10 ล้านบาท แต่ต่อมาทีมหยุดการแข่งขันจึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

คราวนี้ มาดูข้อมูลธุรกิจในส่วนของ สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ ยูไนเต็ด กันบ้างว่าเป็นอย่างไร?

สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า เมื่อปี 2560 นายชูชัยยังจับมือร่วมกับคนสกุล ‘ติยะไพรัช’ เทคโอเวอร์สโมสร ‘พยัคฆ์ล้านนา’ เชียงใหม่ยูไนเต็ด ในนามบริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด มีนายชูชัย นั่งเป็นประธานสโมสรอีกด้วย (อ้างอิงข้อมูลจาก : https://sport.trueid.net/detail/z69ng09dJ2q, https://www.komchadluek.net/news/people/304020)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2558 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสโมสรกีฬาและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏชื่อนายอิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ เป็นกรรมการ เพียงรายเดียว

รายชื่อ ผู้ถือหุ้น ณ 30 เมษายน 2560 นาย เสกสรร แสนมโน ถือหุ้นใหญ่สุด 60% มูลค่าหุ้น 3,000,000 บาท นาย กฤษณะ ภูเป็ง 20% มูลค่า 1,000,000 บาท นาย อิสระพงศ์ เจริญวรายุทธ 20% มูลค่า 1,000,000 บาท

สำหรับข้อมูลผลประกอบการทางธุรกิจนั้น จากการตรวจสอบฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท ช้างเผือกเชียงใหม่ ยูไนเต็ด จำกัด แจ้งนำส่งงบการเงินไว้ 2 ปี คือ ปี 2558 , 2559

งบการเงินปี 2558 แจ้งว่ามีรายได้รวม 10,208.33 บาท รวมรายจ่าย 39,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 28,791.67 บาท

สินทรัพย์ แจ้งว่ามี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,000 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 10,208.33 บาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4,900,000 บาท รวมสินทรัพย์ 4,975,208.33 บาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4,000 บาท รวมหนี้สิน 4,000 บาท

งบการเงินปี 2559 แจ้งว่ามีรายได้รวม 24,500 บาท รวมรายจ่าย 4,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 20,500 บาท

สินทรัพย์ แจ้งว่า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 65,000 บาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 34,708.33 บาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4,900,000 บาท รวมสินทรัพย์ 4,999,708.33 บาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 8,000 บาท รวมหนี้สิน 8,000 บาท

ส่วนงบการเงินตั้งแต่ช่วงปี 60 ซึ่งถูกระบุว่าได้รับเงินสนับสนุนอย่างน้อย 3 ปี ปีละ 3 ล้านบาทเศษ รวมได้แล้วประมาณ 10 ล้านบาท

ในฐานข้อมูลออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังไม่ได้แสดงรายละเอียดข้อมูลไว้แต่อย่างใด?

ประเด็นสำคัญที่ว่า เงินสนับสนุนส่วนนี้ เข้ามาอยู่ในบัญชีไหน? ถูกนำไปใช้ประโยชน์เรื่องอะไรบ้าง? จึงยังไม่มีคำตอบทางเอกสารที่ชัดเจนในขณะนี้ (ดูข้อมูลประกอบ)

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90892-inves02.html

- Advertisement -