ไทย-จีน ย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน พร้อมผลักดันความร่วมมือหลายด้าน

8

การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2567 มีการหารือความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน หลายเรื่อง ได้แก่

1. จากการประชุมกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย-จีน ครั้งที่ 1 ทั้ง 2 ฝ่ายจะสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างไทย-จีน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น และหลังจากนี้จะหารือแนวทางเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ความมั่นคง การอำนวยความสะดวกด้านความเชื่อมโยงและการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ เช่น กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) อาเซียน และสหประชาชาติ เป็นต้น

2. การเตรียมงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2568 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในจัดกิจกรรมทั้งในไทยและจีนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ท้องถิ่น และประชาชนทั้งสองประเทศ

3. ไทยและจีนร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งจะทำให้การเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างไทย-จีน สะดวกขึ้น โดยปัจจุบันมีเที่ยวบินระหว่างไทย-จีนประมาณ 1,200 เที่ยวบิน ซึ่งถือว่ายังไม่กลับเข้ามาสู่จำนวนปกติถ้าเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิ 19 ที่มีประมาณ 2,000 เที่ยวบิน แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ สายการบินต่างๆ จะเพิ่มเที่ยวบินไทย-จีน มากยิ่งขึ้น

4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไทยและจีนจะชับเคลื่อนเรื่องการก่อสร้างเส้นทางรถไฟไทย-จีน เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางไทย-ลาว – จีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟทรานส์เอเชีย ที่จะเชื่อมจีนกับอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมในภูมิภาคต่อไป นอกจากนี้ นายหวัง อี้ ระบุว่า จีนเห็นถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งจะหารือร่วมกับภาคเอกชนจีนที่สนใจและจะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

5. ไทยและจีนจะร่วมส่งเสริรมด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยไทยพร้อมส่งเสริมการเติบโตของบริษัทจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยเพื่อส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าไปทั่วโลก

ไทยและจีนเห็นร่วมกันในการส่งมอบหมีแพนด้าในฐานะทูตสันถวไมตรีระหว่างจีนกับไทยอีกครั้ง ซึ่งจะมีการหารือกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อสนับสนุนต่อไป

6. ไทยและจีนเห็นพ้องในการร่วมกันหาแนวทางรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ปราปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น ขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ การพนัน ออนไลน์ การค้ามนุษย์ และยาเสพติด โดยจีนพร้อมร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

7. การเยือนประเทศไทยของนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในครั้งนี้ จึงเป็นการย้ำความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย-จีน และช่วยเสริมสร้างประชาคมไทย–จีนที่มีอนาคตร่วมกันต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

- Advertisement -