อดีต “อธิการฯ มศว.” แจ้งความหมิ่นฯ อดีต “รองอธิการฯ มศว.” ปม ร่อนจดหมายเปิดผนึก แฉเอื้อพวกพ้อง

2033
รศ.อำนาจ เย็นสบาย และ ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ครั้ง ดำรงตำแหร่งอธิการบดี และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) และร่วมทีมงานเดียวกัน

รศ.อำนาจ เย็นสบาย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) ร่อนจดหมายเปิดผนึก ถึง ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สว.

รศ.อำนาจ เย็นสบาย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) (เครดิตภาพจาก http://pr.swu.ac.th)

เนื้อหาในจดหมาย ได้กล่าวถึง ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ครั้งยังดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) ในขณะนั้น ว่าใช้วิธีการที่ไม่ปกติในการสรรหาอธิการบดีคนต่อไป (ปัจจุบันคือ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนนกุล) เป็นเหตุให้เกิดความไม่สง่างามของการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีของ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล และทำให้บุคคลากรภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) เอง เกิดวิกฤติศรัทธา จนนำไปสู่การร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม ให้ตรวจสอบการทำงานของ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล มาแล้ว

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง) ผู้ช่วยรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน ตัวแทนอาจารย์ มศว. เร่งรัดสอบอธิการบดีทำงานไม่โปร่งใส เอื้อพวกพ้อง

นอกจากนี้ในเนื้อหาของจดหมาย ยังกล่าวหา ว่า ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เมื่ออำลาตำแหน่งอธิการบดีฯ และเข้าไปรับตำแหน่งใน สนช. มีการเอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง โดยแต่งตั้งคนสนิทของตนเองในสมัยที่เป็นอธิการบดีฯ ให้ตามไปรับตำแหน่ง และเงินเดือนในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สนช.

ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) (เครดิตภาพจาก https://www.matichon.co.th)

รวมไปถึงการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปรับตำแหน่งในคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีคนปัจจุบันอยู่ด้วย

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) (เครดิตภาพจาก https://www.advancedbizmagazine.com)

และตั้งคำถามว่าการแต่งตั้งดังกล่าว เป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า เอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง และ อาจเข้าข่ายผิดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ ?

ภาพจาก Facebook Amnard Yensabai

เป็นเหตุให้ ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ดำเนินการแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาท กับ รศ.อำนาจ เย็นสบาย อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.)

ภาพจาก Facebook Amnard Yensabai
ภาพจาก Facebook Amnard Yensabai

 

ภาพจาก Facebook Amnard Yensabai
รศ.อำนาจ เย็นสบาย และ ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ครั้ง ดำรงตำแหร่งอธิการบดี และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (มศว.) และร่วมทีมงานเดียวกัน ภาพจาก Facebook Amnard Yensabai

ทีมข่าวสมาพันธ์ฯ

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง) เบื้องลึก !! ร้องดีเอสไอ และ ปปช. อธิการบดี มศว. และ ผอ. ศูนย์แพทย์ พัวพันทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 

 

- Advertisement -