‘สทท.’ หนุนเปิดน่านฟ้า หลังจีนจ่อคิวเที่ยวไทย

22

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นายสุรวัช อัครวรมาศ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) กล่าวในช่วงเสวนาเรื่อง ไทยพร้อมแล้วกับการท่องเที่ยว วิถีใหม่ ในงานสัมมนา ปุลกไทยเที่ยวไทย ปลุกเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ จัดขึ้นโดยเครือมติชน ว่า ตอนที่ประเทศจีนมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมา หลายประเทศไม่ต้อนรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน แต่ไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับการเดินทางท่องมาตลอด ไทยและจีนจึงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้หากเปิดน่านฟ้ารับต่างชาติกลับมาเที่ยวในประเทศได้ เชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเร็วอย้างแน่นอน โดยที่ไทยไม่ต้องทำการตลาดมากมายด้วย เพราะจีนมีความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยมากและต้องการเข้ามาอยู่แล้ว แต่ไทยต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ออกสู่สายตาต่างชาติมากที่สุด

นายสุรวัชกล่าวว่า อยากให้มองเห็นว่า การเปิดให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย อาทิ ภูเก็ต อยากให้ทำประชาพิจารณ์และสอบถามความสมัครใจของคนในพื้นที่ ว่าต้องการให้ต่างชาติเข้ามาหรือไม่ หากยอมรับก็ต้องยอมให้เข้ามา และช่วยกันดูแลทั้งจากรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่เอง โดยตอนนี้มองในเรื่องของเศรษฐกิจ ตัวรายได้ในภาคท่องเที่ยวที่หายไปกว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากต่างชาติ ที่ใช้จ่ายต่อคนต่อทริปอยู่ที่ 50,000 บาทต่อหัว ถือเป็นประเทศที่มีกานใช้จ่ายมากสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ถามว่าเม็ดเงินจำนวน 2 ล้านล้านบาท ที่เป็นรายได้ในภาคการท่องเที่ยว เข้าสู่ประเทศไทยเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ เพราะมีปัญหาในเรื่องการมีผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทย และรายได้จากท่องเที่ยวไทยก็เข้าสู่ต่างชาติ รวมถึงมีการจองโรงแรมผ่านระบบที่ไม่ได้เป็นของไทย ทำให้เม็ดเงินที่ควรเป็นรายได้เข้าประเทศไทย ไหลไปอยู่ในมือต่างชาติบางราย จึงอยากให้หาทางทำให้เงินที่เป็นรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ตกสู่มือของคนไทยมากที่สุด

“ภาพรวมสถานการณ์เที่ยวในประเทศ ขณะนี้ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวที่มีอยู่ประมาณ 13,000 ราย มีความน่าเป็นห่วงมาก เพราะเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) รวมถึงเมื่อกระตุ้นให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ก็ยังไม่ได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการเดินทาง ทำให้หากผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในระยะถัดไปก็น่ากังวลในส่วนของการกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะไม่มีผู้ประกอบการทัวร์นำเที่ยวอยู่ให้บริการได้ เพราะต้องเลิกกิจการไป” นายสุรวัชกล่าว

Credit : https://www.matichon.co.th/economy/news_2290041

- Advertisement -