ธุรกิจ ‘พล.อ.ท. จักรกฤช ถนอมกุลบุตร’ พยานคดี ‘บอส อยู่วิทยา’ เคยได้งานรัฐ 188 ล.!

191

“…นับตั้งแต่ช่วงปี 2557-2561 บริษัท พระพิราพ จำกัด ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญา จ้างบริการรถรับ-ส่ง ลูกเรือ พนักงาน ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในช่วงปี 59-60 จำนวน 3 สัญญา มูลค่างานหลายร้อยล้านบาท และยังเป็นคู่สัญญาจัดซื้อรถกันกระสุน ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหลายแห่งด้วย รวมวงเงินทั้งสิ้น 188,414,240 บาท…”

พลอากาศโทจักรกฤช ถนอมกุลบุตร 1 ใน 2 พยาน ที่ปรากฎตัวเข้าให้ปากคำคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส บุตรชายผู้บริหารเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดง ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปประมาณ 7 ปี (เหตุเกิดประมาณปี 2555) โดยยืนยันว่า เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ และนายวรยุทธ ขับรถด้วยความเร็วแค่ 50-60 กม./ชม.เท่านั้น

ปรากฎข้อมูลในสื่อมวลชนหลายแห่ง ว่า ปัจจุบัน อายุ 66 ปี จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 13 นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น 20 ทำธุรกิจในชื่อ บริษัทพระพิราพ จำกัด ให้บริการรถลีมูซีน รถหรู ในพื้นที่ท่าอากาศยานไทยมานานพอสมควร

น่าสนใจว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ส่วนนี้ เป็นอย่างไร?

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) สืบค้นข้อมูลหนังสือทำเนียบ นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น 20 ระบุข้อมูล พลอากาศโทจักรกฤช ถนอมกุลบุตร ว่า ใช้ยศ พลอากาศตรี แจ้งที่อยู่เลขที่ 126 ซ.พหลโยธิน 19/1 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จัตุจักร (ดูเอกสารประกอบ)


เบื้องต้น สำนักข่าวอิศรา ได้พยายามติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์พลอากาศโทจักรกฤช ถนอมกุลบุตร ที่แจ้งไว้ใน ทำเนียบนักเรียนนายเรืออากาศรุ่น 20 เพื่อขอสัมภาษณ์ พลอากาศโทจักกฤช ถนอมกุลบุตร แต่ไม่สามารถติดต่อได้

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท พระพิราพ จำกัด นั้น จากการตรวจสอบพบว่า พลอากาศโทจักรกฤช ปรากฎชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นด้วย (ดูเอกสารประกอบ)

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุว่า บริษัท พระพิราพ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 6 กุมภาพันธ์ 2527 ทุน 80,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 44/795-796 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจ รับจ้างประกอบกิจการใช้ท่าอากาศยาน ปรากฏชื่อ นางสาว ณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย ธนิตศักดิ์ นิยมรัตน์ภูวัต นาย วิชิต แมลงภู่ นาย พิธสมพล นีติวัฒนพงษ์ เป็นกรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 20 เมษายน 2562 นางสาว ณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ ถือหุ้นใหญ่ 87.5000% มูลค่า 70,000,000 บาท พล.อ.ท. จักรกฤช ถนอมกุลบุตร 12.2500% มูลค่า 9,800,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ธนิตศักดิ์ นิยมรัตน์ภูวัติ นาย พิธสมพล นีติวัฒนพงษ์

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2561 มี รายได้รวม 114,820,053.20 บาท รวมรายจ่าย109,580,626.58 บาท กำไรสุทธิ 3,057,101.03 บาท

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ช่วงปี 2557-2561 บริษัท พระพิราพ จำกัด ปรากฎชื่อเป็นคู่สัญญา จ้างบริการรถรับ-ส่ง ลูกเรือ พนักงาน ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในช่วงปี 59-60 จำนวน 3 สัญญา มูลค่างานหลายร้อยล้านบาท และยังเป็นคู่สัญญาจัดซื้อรถกันกระสุน ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหลายแห่งด้วย รวมวงเงินทั้งสิ้น 188,414,240 บาท (ดูตารางประกอบ)

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่า พล.อ.ท. จักรกฤช ถนอมกุลบุตร ยังปรากฎชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนอีก 3 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่

1. บริษัท คิง อาร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 8 เมษายน 2558 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 44/795-796 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 แจ้งประกอบธุรกิจการขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ นางสาวณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย เพิ่มสิน นิยมรัตน์ภูวัต นาย พงศ์พันธุ์ แมลงภู่นาย พิธสมพล นีติวัฒนพงษ์ รวมเป็นกรรมการ

ณ 30 เมษายน 2560 นางสาว ณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ ถือหุ้นใหญ่สุด 70 % มูลค่า 3,500,000 บาท พล.อ.ท. จักรกฤช ถนอมกุลบุตร 22 % มูลค่า 1,100,000 บาท หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย ธนภัทร จันทรประภา นางสาว ธนิดาพัชร์ กีรติกรจารุวัฒน์ นาย พิธสมพล นีติวัฒนพงษ์ นาย เพิ่มสิน นิยมรัตน์ภูวัต

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2559 แจ้งว่าไม่มีรายได้ มีรายได้รวม 7,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 7,000 บาท

2. บริษัท มิสเตอร์สมูท จำกัด จดทะเบียน 28 กุมภาพันธ์ 2549 ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 126 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจ ค้าวัสดุก่อสร้าง นางสาวณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ ลงลายมือชื่อ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นางสาว ศินันทนา มโนยศ ร่วมเป็นกรรมการ

ณ 30 เมษายน 2563 นาย จักรกฤช ถนอมกุลบุตร (ไม่ระบุยศ) ถือหุ้นใหญ่สุด 51% 2,550,000 บาท นางสาว ณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ 30% 1,500,000 บาท นาย พิณรามิล โยธาประเสริฐ 8% 400,000 บาท นางสาว ศินันทนา มโนยศ 8% 400,000 บาท นาย ธนิตศักดิ์ นิยมรัตน์ภูวัต1 % 50,000 บาท นาย นฤดล ตอพล 1% 50,000 บาท นาย พิธสมพล นิติวัฒนพงษ์ 1% 50,000 บาท

นำส่งงบการเงินแสดงผลประกอบการธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่าไม่มีรายได้ มีค่าใช้จ่ายรวม 2,000 บาท ขาดทุนสุทธิ 2,000 บาท

3. บริษัท กรีน เวิลด์ ฮาลาล ฟู๊ด จำกัด จดทะเบียน 16 มกราคม 2550 สถานะปัจจุบัน ร้าง ทุน 5,000,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 124 ซอยพหลโยธินกอล์ฟ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และสัตว์บรรจุกระป๋อง นางสาวณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย เกริกพันธ์ งามจิตสุขศรี รวมเป็นกรรมการ อย่างไรก็ดี นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ตามความในมาตรา 1273/3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

ณ 4 เมษายน 2554 นาย เกริกพันธ์ งามจิตรสุขศรี ถือหุ้นใหญ่สุด 25 % 1,250,000 บาท MR. RAHMART BIN RADIN MANSOR MR. Razman Bin Nasruddin มาเลเซีย ถือหุ้นอยู่คนละ 24% พลอากาศตรี จักรกฤช ถนอมกุลบุตร ถือหุ้นอยู่ 15% 750,000 บาท นางสาว ณัฐธยาน์ โยธาประเสริฐ 10% 500,000 บาท นางสาว ศินันทนา มโนยศ 2% 100,000 บาท

ทั้งหมดนี่ คือ ข้อมูลทางธุรกิจของ พลอากาศโทจักกฤช ถนอมกุลบุตร พยานปากสำคัญในคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส บุตรชายผู้บริหารเจ้าของเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดง ขับรถชนตำรวจเสียชีวิต ที่พอจะสืบค้นได้ในขณะนี้

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews/90743-report-5.html

- Advertisement -