อีกราย!ศาลสั่ง บ.บีบี รีไซเคิล เครือข่าย ‘วีรยุทธ แซ่หลก’ คดีทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล้าน กรมสรรพากร ล้มละลาย มีที่ตั้งห้องเช่า จ.สมุทรปราการ

146

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา 21 ก.ค.2563 เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ราย บริษัท บีบี รีไซเคิล จำกัด โดย นายเกรียงศักดิ์ เถื่อนศร ผู้ชำระบัญชี ระบุว่า

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้ บริษัท บีบี รีไซเคิล จำกัด โดย นายเกรียงศักดิ์ เถื่อนศร ผู้ชำระบัญชี จำเลย ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลาย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115553013002 ประเภทของธุรกิจ ค้าขาย รับซื้อเศษวัสดุ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1265 อาคารที พาร์ค ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 404 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดไต่สวน นายเกรียงศักดิ์ เถื่อนศร ในฐานะกรรมการบริษัทฯจำเลย โดยเปิดเผยที่ศาลจังหวัดพิจิตร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เจ้าหนี้ที่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้แล้ว มีสิทธิไปฟังการไต่สวนและซักถามกรรมการบริษัทฯ จำเลยที่ศาลได้ หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปแทนก็ได้

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า บริษัท บีบี รีไซเคิล จำกัดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,300 ล้านบาทของกรมสรรพากร ซึ่งตกเป็นข่าวเมื่อหลายปีก่อน กลุ่มนายวีรยุทธ แซ่หลกนางสาว สายธาร แซ่หลก

ก่อนหน้านี้บริษัทในกลุ่มนี้ถูกศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และ ล้มละลายหลายราย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/056/T_0165.PDF

Credit : https://www.isranews.org/article/isranews-news/90656-news-139.html

- Advertisement -