รู้จักโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จีนร่วมสร้าง ตามโครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

13

โครงการโซลาร์ฟาร์ม Al Dhafra ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 ปี โดยโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้โครงการข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน

โครงการโซลาร์ฟาร์ม Al Dhafra  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงอาบูดาบีประมาณ 35 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทะเลทราย 20 ตารางกิโลเมตร มีกำลังการผลิต 2 กิกะวัตต์ และสามารถจ่ายไฟให้กับครัวเรือนได้ถึง 200,000 ครัวเรือน 

China National Machinery Industry Corporation บริษัทจากจีนซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างหลัก กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยให้อาบูดาบีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ 2.4 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากรถยนต์มากกว่า 500,000 คัน คิดเป็นพลังงานสะอาดมากกว่าร้อยละ 13 ของพลังงานสะอาดโดยรวมที่มีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ล่าสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โซลาร์ฟาร์มสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้กว่า 3.6 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ก่อน

การก่อสร้างโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 โดยบริษัทจีนตั้งใจให้โซลาร์ฟาร์มแห่งนี้เป็นโซลาร์ฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของจีน  จนปีค.ศ. 2023 โครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการผลิตเต็มกำลัง  ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันดับ 2 ของโลก 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแผนยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการใช้แหล่งพลังงานที่ยั่งยืนอย่างหลากหลายในการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality goal) ภายในปีค.ศ. 2050 และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพลังงานในระดับภูมิภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และสนับสนุนการแก้วิกฤตเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติปี 2023 (COP28) ที่ดูไบด้วย

ขณะที่จีนมีวิสัยทัศน์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแผนขับเคลื่อนพลังงานสีเขียว  ที่ผ่านมาจีนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสีเขียว (Green Development) กับประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศภายใต้การส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศต่างๆ ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

การร่วมพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม Al Dhafra จีงเป็นสิ่งยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญกับการแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : China Daily

- Advertisement -