บทบาทจีนในการประชุม COP28 ที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

9

การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 28 หรือ COP 28 ที่จัดขึ้นที่นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2023 เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและตัวแทนรัฐบาลของประเทศต่างๆ กว่า 200 ประเทศเข้าร่วม เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

ในฐานะที่จีนมีแผนพัฒนาประเทศโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสังคมสีเขียว มีโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการ เป็นตัวอย่างของการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  จีนจึงจะใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนต่างๆ เรื่องการพัฒนาสีเขียว และแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท้าทาย  

เมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการจัดฟอรัม Greenovation Hub ที่กรุงปักกิ่ง มีเวทีเสวนาหัวข้อ Towards UAE COP 28 มีผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสังคมสีเขียวในระดับโลกและแนวโน้มของ COP28 โดยมีการเสวนาถึงเส้นทางการพัฒนาสีเขียว (green development) ของจีนในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  ซึ่งจีนมีการพัฒนาสีเขียวแบบก้าวกระโดดในทุกมิติ อาทิการพัฒนาพลังงานทดแทน การพัฒนาระบบการขนส่งสีเขียว การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

โดยในด้านการพัฒนาพลังงานทางเลือก จีนมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานลม ขณะที่ในด้านการขนส่ง จีนมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจีนมีเส้นทางรถไฟใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลก และจีนยังเป็นผู้นำในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียว

ข้อมูลของทางการจีนระบุว่า จีนมีตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 6.6 โดยมีอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2012  ทำให้ให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้พลังงานลดลงเร็วที่สุดในโลก

ในการประชุม COP 28 ครั้งนี้ จีนจะได้แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสำเร็จ เช่น การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ที่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศต้องใช้เวลากว่า 50 ปีในการแก้ปัญหา แต่จีนใช้เวลากว่า 1 ทศวรรษในแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ  ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รับแรงบันดาลใจและมีแนวทางในการพัฒนาประเทศควบคู่กับการับมือกับความท้าทายด้านสภาพแวดล้อมต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

- Advertisement -