กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. ให้ความรู้การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ

49

วันที่ 22-24 พ.ย.66 กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร. ให้ความรู้การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำ
MALS 69 : Maritime and Aquatic Life Support 69 ให้กับนักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 3
ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและสระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ​

- Advertisement -