ผู้การยะลาฯ ผนึกกองกำลัง 3 ฝ่าย ปล่อยแถวพิทักษ์เมืองเศรษฐกิจ ห้วงเทศกาลวันลอยกระทง

16

ผู้การยะลาฯ ผนึกกองกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกองกำลังภาคประชาชน ปล่อยแถวพิทักษ์เมืองเศรษฐกิจ ห้วงเทศกาลวันลอยกระทง

วันนี้ 24 พ.ย.66 เวลา 16.00 น. ที่สถานีตำรวจชุมชนสิโรรส ในเขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานปล่อยแถว การบูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมกับกองกำลังภาคประชาชน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.ของเทศบาลนครยะลา) เทศกิจ และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ตามมาตรการดูแลความปลอดภัยในเขตเมืองเศรษฐกิจขั้นสูงสุด และห้วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจปี 2566

โดยมี พ.อ.จิรศักดิ์ คงทน หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.ไตรฤกษ์ ปัญญาไตรรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 พ.ต.อ.ปิยภัทร ทองพันเลิศกุล ผกก.สภ.เมืองยะลา นายสุพัฒน์ พลทามูล หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา เข้าร่วม

พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การปล่อยแถว บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ เขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลาในห้วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันนี้ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้กำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ประชาชน ในห้วงเทศกาลลอยกระทง 2566

ประกอบกับสถานการณ์ด้านการข่าว และเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามอยู่นั้น ทางตำรวจภูธรภาค 9 และหน่วยในสังกัด มีความมุ่งหวังที่จะทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย หน่วยกำลังในพื้นที่ทุกฝ่าย ได้บูรณาการกำลังร่วมกัน รักษาความปลอดภัยพื้นที่ เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ในห้วงเทศกาลลอยกระทงประจำปีนี้

โดยกำหนดการปฏิบัติใช้กำลังของตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองยะลา ร่วมกับกองหนุนในพื้นที่ ทำการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ และลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจไม่ประจำที่ ในพื้นที่เขตเมือง และรอบเขตเมืองยะลา ใช้กำลัง ชุดปฏิบัติการสืบสวน ของกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา และชุดปฏิบัติการการข่าว กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เข้าตรวจสอบ ตรวจค้นเป้าหมาย หอพัก บ้านเช่า พื้นที่ support site รอบเขตเมืองยะลา ใช้กำลัง ทสปช., เทศกิจ, อปพร. มูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย และเครือข่ายภาคประชาชน เฝ้าระวังจุดเสี่ยง ย่านการค้า ระบบสาธารณูปโภค และสถานที่สำคัญในพื้นที่เขตเมืองยะลา

พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์เมืองยะลา ขึ้นที่สถานีตำรวจชุมชนสิโรรส เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อำนวยการ ควบคุม และประสานการปฏิบัติ ของกำลังภาคประชาชน ในเขตเมืองยะลา ในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน

- Advertisement -