นักศึกษาหลักสูตร พสบ.บก.ททรุ่นที่15 ร่วมงานจิตอาสา

65

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พลอากาศเอกภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธานเปิดงานจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ. ชุมชนบ้านรถไฟ กม. 11 เขตจตุจักร

โดยมี พ.อ.ศักดาวุฒิ กุมารสิงห์ รอง ผอ.สจว.สปท และนายฤทธิไกร ทองมาลา หัวหน้านักศึกษารวมถึงตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 15 (พสบ.บก.ทท) จำนวน 11 ท่านร่วมกิจกรรม จิตอาสา พระราชทานช่วยเหลือประชาชน ณ. ชุมชนบ้านรถไฟ กม. 11 เขตจตุจักร ในการนี้นักศึกษาพสบ.บก.ทท. รุ่นที่ 15 มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ให้กับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนบริจาคถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มและยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยในเขตบริเวณนั้นค่ะ

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์พสบ.บก.ทท.15

- Advertisement -