(คลิป) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวลงพื้นที่เมืองพัทยา รับฟังปัญหาประกอบการ

35

คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวลงพื้นที่เมืองพัทยา รับฟังความคิดเห็นปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข ของผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันสู่สภาฯ พิจารณาแก้ไข

(24 พ.ย.66) ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ ชายหาดจอมเทียน ด้วยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายยอดชาย พึ่งพร กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ, นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ และนายโอภาส อาลมิสรี เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

โดยมีนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง, นายมาโนช หนองใหญ่ และนางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ในการลงพื้นที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ที่จะนำพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาคลิกสตาร์ทได้

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยา, ระบบขนส่ง โรงแรมหรือที่พักที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ปัญหาระหว่างรถสาธารณะรับจ้าง เป็นต้น ภายหลังรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว จะนำเรื่องเสนอสภาผู้แทนราษฎร เพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป

 

- Advertisement -