จีนเสนอหลักการ 5 ข้อ ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา

20

การหารือร่วมกันนอกรอบระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนและ ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) เป็นการหารือครั้งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของผู้นำทั้งสองประเทศ ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลก”

การหารือของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงความสัมพันธ์ 50 ปีระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่มีอย่างยาวนาน  ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับบทเรียนที่ควรจะพัฒนาความร่วมมือที่ทำให้ทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาต่างได้รับประโยชน์ (win-win)  ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงวิสัยทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ที่ทั้งสองประเทศควรร่วมกันพัฒนาใน 5 หลักการ ได้แก่

หลักการที่ 1 จีนและสหรัฐอเมริกาควรพัฒนาการรับรู้ที่ถูกต้องร่วมกัน  โดยจีนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันจีนก็มีหลักการที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของจีน  ดังนั้นทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาจึงควรเป็นพันธมิตรที่เคารพซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

หลักการที่ 2 จีนและสหรัฐอเมริกาควรร่วมกันจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองประเทศไม่ควรห่างเหินกันเพราะความขัดแย้ง  แต่ควรหันหน้าเข้าหากันด้วยการเคารพหลักการของทั้งสองฝ่าย สื่อสารและปรึกษากันมากขึ้น และจัดการกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างใจเย็น

หลักการที่ 3 จีนและสหรัฐอเมริกาควรร่วมกันพัฒนาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยจีนและสหรัฐอเมริกามีผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเกษตร และยังมีความท้าทายใหม่ๆ ที่ควรหารือร่วมกัน เช่น เรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

หลักการที่ 4 จีนและสหรัฐอเมริกาควรร่วมกันแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นประเทศผู้นำ โดยสถานการณ์ปัจจุบัน โลกเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่ต้องการการผนึกกำลังกันระหวางประเทศผู้นำของโลก  ดังนั้นจีนและสหรัฐอเมริกาควรยกระดับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และในระดับภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น  โดยทั้งสองฝ่ายควรหารือ ประสานงาน และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันต่อไป

หลักการที่ 5  จีนและสหรัฐอเมริกาควรร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ  โดยควรเพิ่มเที่ยวบินตรงเพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศมากขึ้น

โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ย้ำในการหารือกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ในครั้งนี้ด้วยว่า จีนและสหรัฐอเมริกาไม่ควรหันหลังให้กัน แต่ควรเสริมสร้างความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อรับกับความท้าทายระดับโลก และร่วมกันพัฒนาโลกให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ที่มา : สำนักข่าว Xinhua

ภาพ : สำนักข่าว Xinhua

- Advertisement -