มูลนิธิ ๕ ธันวาฯ เตรียมจัดงานอุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่ในหลวง ร.9

300

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ อุปสมบทถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ ที่ ๓ และวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมหอสมุดแห่งชาติ ชั้นล่าง ท่าวาสุกรี กรุงเทพมาหนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิธีขลิบผมและปลงผมนาค โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานขลิบผมและปลงผมนาค, พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอำนวยการฝ่ายอุปสมบทฯ, ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชและสมเด็จพระมหาบุรพกษัตริยาธิราช เพื่อความเป็นสิริมมงคล, นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อประธานสมาพันธ์กำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายประสานการจัดงานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ, ศาสตราจารย์ ดร.สิรภพ รักษ์ธนธัช ประธานบริหารโรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ จังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กรการศึกษาภาครัฐและเอกชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช พร้อมคณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนทั่วไป ร่วมในงานพิธี ช่วงเย็นประกอบพิธีบวงสรวง พิธีทำขวัญนาค ณ มณฑลพิธีวัดศรีสุดารามวรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันจันทร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ พิธีอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พัทธสีมาวัดศรีสุดารามวรวิหาร วงศ์ดุริยางค์แห่นาครอบพระอุโบสถ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการทุกฝ่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอุปสมบทหมู่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ช่วงเช้า ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ รวมทั้งคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์
ช่วงบ่าย ชมการแสดงมหกรรมกลางแจ้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ การชกมวยตามประเพณี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง ลูกกรุง ฯลฯ

ช่วงเย็น นายกรัฐมนตรี ประธานพิธี และคณะ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในมณฑพิธีท้องสนามหลวง และทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งคนไทยผู้จกรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่มีภูมิลำเนาและมีถิ่นพำนักทั่วโลก อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เทิดไว้เหนือศรีษะ ร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี

- Advertisement -