‘ผบ.ตร.’ให้’บิ๊กช้าง-ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย’ กลับมานั่งรอง ผบ.ตร.ตามเดิม

151

วันที่ 24 ก.ค.63 มีรายงานข่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 382/2563 ให้ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย หรือ “บิ๊กช้าง” รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่ง “รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ” ตามเดิม

โดยหนังสือในคำสั่งระบุว่า เรื่อง ยุติให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 28/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 ให้ พลตำรวจเอกชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

เนื่องจากภารกิจที่มอบหมายให้ พลตำรวจเอก ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่ชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงให้ยุติการปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

Credit : https://www.naewna.com/local/507385/preview

- Advertisement -