‘ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน’ ภริยาของ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย ถึงแก่อนิจกรรม สิริอายุ 87 ปี

10

วานนี้ (20 พฤศจิกายน) เมื่อเวลา 08.20 น. ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน ถึงแก่อนิจกรรมที่โรงพยาบาลสมิติเวช สิริอายุ 87 ปี

ประวัติม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน
ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน มีชื่อเดิมว่า ม.ร.ว.สดศรีสุริยา จักรพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2479 เป็นธิดาของ พล.ท. หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์ (พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ ประสูติแต่หม่อมหวน จักรพันธุ์ ณ อยุธยา) กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา)

ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน เป็นลื่อในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ และเป็นพระนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์

ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน สมรสกับ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 18 ของไทย มีธิดา 2 คน คือ นันดา ไกรฤกษ์ และ ดารณี เจริญรัชต์ภาคย์

Cr : https://today.line.me/th/v2/article/rm9rxWP?utm_source=lineshare

- Advertisement -