“สภาพัฒน์” เปิดตัวเลข GDP ไตรมาส 3 โต 1.5% ต่ำคาด เซ่นส่งออกหดตัว

13

“สภาพัฒน์” เปิดตัวเลข GDP ไตรมาส 3/66 โต 1.5% ต่ำกว่าตลาดคาดไว้ว่าจะขยายตัว 2.0-2.2% เซ่นส่งออกหดตัว ส่งผลให้งวด 9 เดือนแรกปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.9%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ แถลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 ขยายตัว 1.5% จากตลาดคาดว่าจะขยายตัวในช่วง 2.0 -2.2% โดยเป็นการขยายตัวชะลอลงจาก 1.8% ในไตรมาส 2/2566 เป็นผลจากการส่งออกรวมหดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 4/2565

ขณะที่บริการรับขยายตัวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาลยังคงลดลง ปัจจัยหลักมาจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลดลง ขณะที่การอุปโภคบริโภคของครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง และการลงทุนของภาคเอกชนที่เร่งขึ้น ส่งผลให้ 9 เดือนปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.9%

Cr : https://www.kaohoon.com/news/639543

- Advertisement -