เปิดภาพวันซ้อมใหญ่รับปริญญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

29

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้จัดให้มีพิธีซ้อมใหญ่ของงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีพิธีประสาทปริญญาบัตรจริงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้

ขอรวบรวมภาพบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ของคณาจารย์และบัณฑิต ในบรรยากาศเป็นกันเองระหว่างการซ้อมรับปริญญา

และ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 14 มหาบัณฑิต รุ่นที่ 36 ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 10 และ บัณฑิต รุ่นที่ 50 ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อีกครั้ง

- Advertisement -