(คลิป) ชลบุรี ร่วมกับ กอช. จัดอบรมขับเคลื่อนการออมในกลุ่มนักเรียน

11

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมมอบนโยบายการ ขับเคลื่อน กอช. ในพื้นจังหวัดชลบุรี ตามโครงการ“กอช. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน” ณ ห้องประชุมเจพลาซ่าแบนแควท โรงแรม เจปาร์ค จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ผู้แทนจากธนาคาร ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นออมได้ตั้งแต่ วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน

ปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา สถาบัการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช.ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ด้วยความสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน อาทิ แอปพลิเคชัน กอช., ไลน์ กอช., แอป K PLUS, แอป Krungthai NEXT และแอป Mymo GSB สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีส่วนงานและสถานศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของท่าน และในอนาคตข้างหน้าประชาชนคนไทย แรงงานนอกระบบจะมีเงินบำนาญรายเดือนกับ กอช. เพื่อความมั่นคงทางเงิน และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

- Advertisement -