(คลิป) ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว สุดยอดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023

8

ได้ผู้ชนะเลิศแล้ว สุดยอดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023 จากนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ณ สวนนงนุชพัทยา ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย Nongnooch Pattaya Photo Contest 2023 ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมี คุณ กัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) พ.ศ. 2552 คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ ช่างภาพมือรางวัลและกรรมการตัดสินภาพถ่ายระดับนานาชาติ รศ. ดร. ชวาล คูร์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยี ทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสุวิชา เปรมใจชื่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟโต้ ไฟล์ จำกัด คุณอดุล ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวประกาศผลการตัดสิน

โดยการจัดประกวด ครั้งนี้ มีช่างภาพจากทั่วประเทศ ส่งภาพเข้าประกวดมากกว่า 2,000 รูป ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลประกวดภาพถ่าย มี 3 ประเภท

1.กล้องทั่วไปและมือถือ รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 100,000 บาท คุณวิรัตน์ กันฉลาด ชื่อภาพหนุมานอมพลับพลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1: เงินสด 30,000 บาท คุณเสกสรร เสาวรส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 20,000 บาท คุณธานีสุวรรณรัตน์

2.รางวัลพิเศษ Nongnooch Pattaya Award : เงินสด 50,000 บาท คุณนพดล นิยมไทย ชื่อภาพ : แสงทองแห่งธรรม

3.ภาพถ่ายจากโดรน รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท คุณสุชาติ เกื้อทานชื่อภาพให้โลกรับรู้ว่าฝีมือคนไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 20,000 บาท คุณทรงพล เทศกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 10,000 บาท คุณอัครายชญ์ เพ็ชร์อำไพ

4. Nongnooch’s Ai-Based Image
รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 50,000 บาท คุณปฏิญา สิงห์โตเจริญไพศาล ชื่อภาพสวนนงนุชและโลก Ai รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินสด 20,000 บาท คุณนรินทร์ แสไพศาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินสด 10,000 บาท คุณธานี สุวรรณรัตน์

ซึ่งในครั้งนี้ มีการประกวดประเภท Nongnooch’s AI-Based Image ถือเป็นรายการประกวดภาพในลักษณะ Photo-Based AI ครั้งแรกในประเทศไทย และนับเป็นรายการประกวดภาพ AI ที่ให้เงินรางวัลมากที่สุดของประเทศ โดยภาพลักษณะนี้เกิดขึ้นจากการนำภาพถ่าย (Photo) มาผสมผสานกับชุดคำสั่ง (Generative AI prompts) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างผลงาน และยังมีผู้ได้รับรางวัลชมเชยรวมรางวัลทั้งสิ้น 150 รางวัล มูลค่ามากกว่า 7 แสนบาท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ที่ www.nongnoochpattaya.com

- Advertisement -